1 2 3 13 9 / 117
"Şimdiki zamanda yaşayan bizler özerkliği hiç yaşamayacak mıyız? Bir gün olsun tek yasası özgürlük olan bir parselde ne zaman yaşayacağız? Geçmişin ve geleceğin özlemiyle mi yetineceğiz? Tüm dünya siy ...
İklim ve kurbanlarını bahane ederek göz koyduğu ülkelere müdahale edecek olan bu sistemle mücadele belki de iklim değişikliğine karşı mücadeleden daha önemli ...
Dış iskelet işçinin çalışmasına yardımcı olarak ve verimi artırarak patrona daha fazla kazandırmak için mi kullanılmaktadır yoksa işçi sağlığı açısından bir ilerleme olarak ele alınabilir mi? ...
Kuzey Yolu’nun açılmasında kuşkusuz yine kâr amacı ön düzlemde. Buzlar eridikçe yatırımlar (liman, güvenlik, depolama) hızla artıyor ve buzkıranların sayısı çoğalıyor. Önümüzdeki yıllarda ulaşım artac ...
Sorun zenginin, gelişmiş ülkelerin, kapitalizmin ve çok uluslu şirketlerinin dünyayı kirletmesi, felaketlere sürüklemesidir. Doğayı ele geçirip metaya dönüştürerek sömürmesi ve çalışanların yaşamını t ...
“Ekolojistler insanları delirtiyor. ‘Yeşil delilik’ nereye kadar gidecek. Ekolojik lobi toplumsal ve iktisadi kararlara ve yararlara komplo kuruyor” diyorlar. “Yeşil diktatörlük dünyayı kurtarmak için ...
Her şeyden önce kıyıları, kumsalları koruyan kıyı yönetmeliği şart. Orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde kıyılara düzen getirilmelidir. Kıyı şeridi özel mülkiyetin emrine verilmemelidir ...
Su savaşları çıktı çıkacak derken barajlar kültür mirasını yok etmektedir. Su diplomasisi kimi bölgelerde barışın anahtarı olacaktır. Kimilerine göre su savaşı bir efsanedir ama bu kaynak birçok geril ...
Su sıkıntısı çeken ve meteorolojik ve coğrafik koşulların uygun olduğu yerlerde sisten su toplamak gayet ekonomik yoldur. Ancak dünyadaki deneyimler göstermiştir ki halkın katılımı ve bu konuda eğitil ...
1 2 3 13 9 / 117