1 2 3 14 9 / 126
Tarım ürünleri fiyatları finans sektörünün elinde spekülasyonla boğuluyor, güneş altında karnını doyurmaya çalışan insanların geliriyle karnını şişiriyor. İnsanları açlığa mahkûm ediyor, özellikle çoc ...
Oyunla iş öğretilir. Özdenetim sağlanmaya çalışılır: İşte de mutluluk olabileceği yayılır. Emek yaptığı işe duyarlı kılınır, sevmesi istenir. “Oyunu oynarken kendini de değerlendirme olanağın vardır” ...
Saygın bir yaşama ulaşmak için gıda, barınma, eğitim, sağlık gibi temel gereksinmelere sahip olmanın yaratacağı salım ile finansal sermayenin küreselleşme yoluyla yarattığı salım aynı değildir ve bu z ...
İklim zirvelerinin yıllardır yinelenen başarısızlıkları siyasi ve iktisadi yöneticilerin küresel yarışma mantığı içine kapanıp kaldıklarını gösteriyor. İnsanlığın ortak yazgısı düşüncesi bir türlü ege ...
2040 yılında 1 trilyon dolarlık bir piyasaya dönüşmesi beklenen uzayda yine gelişmiş ülkeler öne çıkıyor ve emperyalizm uzayı kullanarak egemenliğini sürdürmek istiyor. Özel sektörün de devreye girmes ...
Mutluluğumuzu ve refahımızı bilgilerimizi, yaşamımızı paylaşarak bu çetenin eline mi vereceğiz yoksa gerçek dostlarla mı kuracağız? Gelecek tümüyle dijitalleşip bizi köleye mi dönüştürecek yoksa mücad ...
2018 yılında Çin aldığı bir kararla ABD, Avrupa, Avustralya ve Japonya'dan yapılan plastik ithalatına dur deyip önemli ölçüde azaltır. Plastik üreticileri bu kez Malezya, Filipinler, Vietnam, Hindista ...
Bugün yüzer kent ya da yapay ada alanlarında projeler gittikçe çoğalıyor. Yaşama geçmiş projeler olduğu gibi hazırlanmakta olan dev mega yüzer kentlerden deniz altına inen çok katlı yüzer kentler de b ...
Evet, her birimiz günlük ekolojik davranışlarla yaşamımıza anlam katmaya çalışabiliriz. Enerjiyi, suyu tasarruflu kullanarak bütçemize katkıda bulunabiliriz. Ama “Bu davranışları birbirine ekleyerek d ...
1 2 3 14 9 / 126