1 2 3 14 9 / 121
Mutluluğumuzu ve refahımızı bilgilerimizi, yaşamımızı paylaşarak bu çetenin eline mi vereceğiz yoksa gerçek dostlarla mı kuracağız? Gelecek tümüyle dijitalleşip bizi köleye mi dönüştürecek yoksa mücad ...
2018 yılında Çin aldığı bir kararla ABD, Avrupa, Avustralya ve Japonya'dan yapılan plastik ithalatına dur deyip önemli ölçüde azaltır. Plastik üreticileri bu kez Malezya, Filipinler, Vietnam, Hindista ...
Bugün yüzer kent ya da yapay ada alanlarında projeler gittikçe çoğalıyor. Yaşama geçmiş projeler olduğu gibi hazırlanmakta olan dev mega yüzer kentlerden deniz altına inen çok katlı yüzer kentler de b ...
Evet, her birimiz günlük ekolojik davranışlarla yaşamımıza anlam katmaya çalışabiliriz. Enerjiyi, suyu tasarruflu kullanarak bütçemize katkıda bulunabiliriz. Ama “Bu davranışları birbirine ekleyerek d ...
"Şimdiki zamanda yaşayan bizler özerkliği hiç yaşamayacak mıyız? Bir gün olsun tek yasası özgürlük olan bir parselde ne zaman yaşayacağız? Geçmişin ve geleceğin özlemiyle mi yetineceğiz? Tüm dünya siy ...
İklim ve kurbanlarını bahane ederek göz koyduğu ülkelere müdahale edecek olan bu sistemle mücadele belki de iklim değişikliğine karşı mücadeleden daha önemli ...
Dış iskelet işçinin çalışmasına yardımcı olarak ve verimi artırarak patrona daha fazla kazandırmak için mi kullanılmaktadır yoksa işçi sağlığı açısından bir ilerleme olarak ele alınabilir mi? ...
Kuzey Yolu’nun açılmasında kuşkusuz yine kâr amacı ön düzlemde. Buzlar eridikçe yatırımlar (liman, güvenlik, depolama) hızla artıyor ve buzkıranların sayısı çoğalıyor. Önümüzdeki yıllarda ulaşım artac ...
Sorun zenginin, gelişmiş ülkelerin, kapitalizmin ve çok uluslu şirketlerinin dünyayı kirletmesi, felaketlere sürüklemesidir. Doğayı ele geçirip metaya dönüştürerek sömürmesi ve çalışanların yaşamını t ...
1 2 3 14 9 / 121