1 2 3 15 9 / 131
Toplumsal ve çevresel, ekolojik eşitsizliğin kaynağında kapitalist sistem yatmaktadır. Bu sisteme son vermeden ve her şeyi piyasa yolu ile çözmekten vazgeçmeliyiz. Çevre adaletini sağlamanın yolu çevr ...
Yaşamımızın her alanında yer alan plastik ve nesnelerinden hangi oranda vazgeçebiliriz? Hangilerini yasaklayabiliriz? Plastik taneciklerinin kanımıza kadar girmesine nasıl engel olabiliriz? ...
Bu yazıyı okuduktan sonra endüstriyel çiftliklerdeki hayvanların hangi koşullarda yetiştirildiklerini düşünün ve karar verin. Etsiz bir dünya olasıdır ve Carlo Petrini’nin dediği gibi “yemek tarımsal ...
Evet, okyanuslar kuruyor ve yavaş yavaş da ele geçiriliyor, özelleşiyor tıpkı uzay gibi. Canlıları yok olma tehlikesi altında yaşamaya çalışıyorlar ...
Elektrik üretimini yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılayan İzlanda’da yine de karbondioksit salımları artıyor. Kapitalizmin gereksiz ihtiyaçlar yaratma zorunluluğu ucuz ve yenilenebilir enerjiyi ...
Tarım ürünleri fiyatları finans sektörünün elinde spekülasyonla boğuluyor, güneş altında karnını doyurmaya çalışan insanların geliriyle karnını şişiriyor. İnsanları açlığa mahkûm ediyor, özellikle çoc ...
Oyunla iş öğretilir. Özdenetim sağlanmaya çalışılır: İşte de mutluluk olabileceği yayılır. Emek yaptığı işe duyarlı kılınır, sevmesi istenir. “Oyunu oynarken kendini de değerlendirme olanağın vardır” ...
Saygın bir yaşama ulaşmak için gıda, barınma, eğitim, sağlık gibi temel gereksinmelere sahip olmanın yaratacağı salım ile finansal sermayenin küreselleşme yoluyla yarattığı salım aynı değildir ve bu z ...
İklim zirvelerinin yıllardır yinelenen başarısızlıkları siyasi ve iktisadi yöneticilerin küresel yarışma mantığı içine kapanıp kaldıklarını gösteriyor. İnsanlığın ortak yazgısı düşüncesi bir türlü ege ...
1 2 3 15 9 / 131