Devleti ele geçirmek isteyenler devlete teslim olduğunda, direnenler, devleti parçalamak için harekete geçen THKP-C, THKO ve TKP-ML içinde örgütlenen Marx ve Lenin'in izleyicileri oldu ...
Her ne kadar kapitalizm bünyesinde bulunan açmazlardan dolayı yıkımına yol açan koşulları kendiliğinden yaratsa da yıkımına yol açacak bir iradenin ortaya çıkması gerekir. Devrimci bir iradenin ortaya ...
Yenilgi kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmemeli. Devrimciler sahip oldukları güç ve olanaklarla faşizmi bozguna uğratabilirlerdi. Biz devrimciler görevlerimizi sınıf mücadelesinin gerektirdiği düzeyde ...
3 / 3