Zaman zaman nefes alma imkânı bulsa da Küba ekonomisi kendini bağımlılıktan ve krizden çıkaramamaktadır. Bu durum, 30 yılı aşkındır sürmektedir. Ülkenin bağımsızlığını ve sistemin toplumcu yapısını ko ...
Burjuva muhalefetin varlığını bile şiddeti bir öğe olarak öne çıkarıp çizmeyi aşmayın diyerek uyaranlar, halkın devrimci muhalefetini kanla boğmak için elinden geleni yapacaklardır. Devrimci hareketin ...
Kızıldere direnişini, sınıf mücadelesinin gerçeklerinden soyutlanmış bir şekilde değerlendiremeyiz. On devrimcinin tarihsel ve toplumsal konumunu sadece kahramanlık ve dayanışmayla izah eden yaklaşıml ...
Tarihin insanların kaderine dair bir kararı yoktur. Sınıf mücadelesinin kaderini belirleyen, onun içinde yer alan sosyal sınıfların ve onlara önderlik edenlerin kabiliyetleri ya da zaaflarıdır. Komün ...
Üniversite özerkliği ve Akademik Özgürlük talepleriyle başlayan Boğaziçi Üniversitesi direnişi açıkça, faşizme karşı verilen mücadelenin bir parçası. Faşizmin korkusu bu direnişin Gezi gibi toplumun ö ...
Devleti ele geçirmek isteyenler devlete teslim olduğunda, direnenler, devleti parçalamak için harekete geçen THKP-C, THKO ve TKP-ML içinde örgütlenen Marx ve Lenin'in izleyicileri oldu ...
Her ne kadar kapitalizm bünyesinde bulunan açmazlardan dolayı yıkımına yol açan koşulları kendiliğinden yaratsa da yıkımına yol açacak bir iradenin ortaya çıkması gerekir. Devrimci bir iradenin ortaya ...
Yenilgi kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmemeli. Devrimciler sahip oldukları güç ve olanaklarla faşizmi bozguna uğratabilirlerdi. Biz devrimciler görevlerimizi sınıf mücadelesinin gerektirdiği düzeyde ...
8 / 8