“Politeknik Genel Kurulu sürecine dair mühendis, mimar, şehir plancıları ve demokratik kamuoyunun bilgisine”

Kolektif birikimimize sahip çıkacak, geçmişin ders ve deneyimleri ile geleceğin çağrısı ışığında mücadele hattımızda ilerleyecek; işyerlerinde, TMMOB’de, Oda’larda, kent, doğa ve emek mücadelelerinde ücretli mühendislerin emek mücadelesini ve bir bütün olarak işçi sınıfının insanca yaşam ve güvenli-güvenceli iş mücadelesini, meslek grubu olarak bilimsel ve teknik bilginin halk yararına kullanılması mücadelesini, sermayenin talanına karşı kent hakkı ve yaşam savunusu mücadelesini sürdürecek, farklı mücadele alanlarında ortak bir hedef doğrultusunda yürüdüğümüz dostlarımızla omuz omuza olacağız

“Politeknik Genel Kurulu sürecine dair mühendis, mimar, şehir plancıları ve demokratik kamuoyunun bilgisine”

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mücadelesi Türkiye’de sınıf hareketinin ve toplumsal muhalefetin önemli bileşenlerinden biridir.

Sermaye çıkarlarının, ekonominin ve toplumsal yaşamın her alanında halkın ihtiyaçlarının önüne geçtiği bir süreçte; mühendis, mimar ve şehir plancıları hem bilim ve tekniği halkın yararına kullanırken hem de artan oranda işçileşen meslek gruplarında kendi çalışma, geçim, yaşam koşullarını korumaya çalışırken sermaye ile karşı karşıya gelmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları emek hareketinin, kent hakkı mücadelesinin, ekoloji mücadelesinin, kadın mücadelesinin, gıda güvenliği mücadelesinin, hak mücadelelerinin, toplumsallaştırma ilkesiyle yürütülecek kamulaştırma mücadelelerinin, insanca bir yaşam mücadelesinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin, insanca yaşanacak bir ücret mücadelesinin olmazsa olmaz özneleridir.

Mühendislik mesleği ayrıcalıklı meslek grubu olmaktan çıkarak, yeni mezun genç mühendisler başta olmak üzere, -2022 asgari ücreti açıklandığında- artan oranda ya asgari ücrete ya da bu ücretin altında çalışan bir ücretli emek kategorisine dönüşmüştür.

1999’dan bu yana neoliberal yeniden yapılanma ile yaşanan hızlı piyasalaşma, proleterleşme ve kentleşme süreci, sorunları da proleterleştirmiş ve sınıf çatışmasını bütün toplumsal mücadelelerin odağına koymuştur. Pandemi ve devamında yaşanan ekonomik kriz koşulları bu durumu daha da belirginleştirmiştir. Özel bir emek kategorisi olarak, işçi sınıfının organik aydınları olmaya aday mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu toplumsal mücadelelerde alacağı kritik rol üzerine yeniden düşünülmeli, günün mücadelesine uygun gerek programatik, gerek çizgisel, gerekse örgütsel bir yenilenmeye gidilmelidir.

Bizler, kuruluşundan bugüne Politeknik Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Derneği içerisinde emek veren, yönetici-üye rolünde mücadele sürdüren, dayanışma içerisinde bulunan veya üye adayları olan mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak; uzun süredir örgütsel hukuku ve iç demokrasisi sakatlanmış, üyeleri ile ilişkileri atıl konumda olan Politeknik’in öznel sorunlarının, mücadelenin nesnel ihtiyaçları ışığında çözüme kavuşturulması için iç hukukun ve demokrasinin yeniden kurulması adına özeleştirel bir sürecin işletilmesi gerektiğini düşündük, dile getirdik.

Bir süredir Politeknik kolektif karar alma süreçlerinde yaşanan sorunların çözümü için yapılan toplantılardan bir sonuç çıkmamış, “yönetim kurulu toplantısı” gibi en basit iç hukuk mekanizmaları işletilemez kılınmıştır. Bir denetim kurulu üyesi tarafından dile getirilen “sorunların aralık ayında düzenlenecek genel kurul ile çözülmesi” şeklindeki öneri, gelinen aşamada sağlıklı bir genel kurulun gerektirdiği koşulların ortadan kalkması ile son bulmuştur. Dernekler Hukuku ve Dernek Tüzüğü işletilmemiş, usulsüz yönetim kurulu kararları alınmış, yeni üyelik başvuruları kabul edilmemiş, Politeknik araçlarına ulaşım şifreleri değiştirilerek engellenmiş, dernek karar defteri kaçırılmış, asgari diyalog zemini ortadan kaldırılmış, gerilim atmosferi yaratılmıştır.

Sürecin mühendis, mimar ve şehir plancılarının mücadelesi ile ilgili ancak geniş kamuoyu ile paylaşılması gereksiz olan ayrıntıları ilgili kişi ve kurumlara ayrıca iletilecektir.

Sonuç olarak hepimizin ortak emeğinin ürünü olan Politeknik’te, mücadelenin gerektirdiği politik tartışmanın yürütülebileceği iç demokrasi kanalları bütünüyle tükenmiş, özeleştirel yenilenme ihtiyacının dile getirilme koşulları ortadan kalkmıştır. Bu durumda 19 Aralık’ta yapılan genel kurula katılmama kararı aldık.

Bu alanda açığa çıkardığımız kolektif birikimimize sahip çıkacak, geçmişin ders ve deneyimleri ile geleceğin mücadele çağrısı ışığında mücadele hattımızı ilerletecek; işyerlerinde, TMMOB’de, Oda’larda, kent, doğa ve emek mücadelelerinde ücretli mühendislerin emek mücadelesini ve bir bütün olarak işçi sınıfının insanca yaşam ve güvenli-güvenceli iş mücadelesini, meslek grubu olarak bilimsel ve teknik bilginin halk yararına kullanılması mücadelesini, sermayenin talanına karşı kent hakkı ve yaşam savunusu mücadelesini sürdürecek, farklı mücadele alanlarında ortak bir hedef doğrultusunda yürüdüğümüz dostlarımızla omuz omuza olacağız.

Neriman Usta, Elektronik Mühendisi (Yönetim Kurulu Asil Üyesi)

Berat Kangal, Makina Mühendisi (Yönetim Kurulu Asil Üyesi)

Efe Ersöz, İmalat Mühendisi (Yönetim Kurulu Asil Üyesi)

Büşra Kaleli, Şehir Plancısı (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Ümit Can, Makina Mühendisi (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Esen Ocak, Ziraat Mühendisi (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Mehmet Makar, Maden Mühendisi

Ekrem Gültekin, Elektrik Mühendisi

Begüm Kutluakdoğan, İnşaat Mühendisi

Eren Özmen, Makina Mühendisi

Kuzey Boy, Makina Mühendisi

Burak Şeker, Jeoloji Mühendisi

Cihan Uyanık, Endüstri Mühendisi

Emine Elif Güven, Makina Mühendisi

Faik Ramazan Akyüz, Ziraat Mühendisi

Umut Topçu, Makina Mühendisi

Muhammet Durmaz, İnşaat Mühendisi

Necdet Yalçınkaya, Maden Mühendisi

Malik Bakır, Jeoloji Mühendisi

Emine Aydın, Bilgisayar Mühendisi

Kenan Kızılöz, Kimya Mühendisi

Özgür Bozkurt, Elektrik ve Elektronik Mühendisi

Uğur Cucu, Makina Mühendisi

Cemre Ay, Jeoloji Mühendisi

İsmail Atak, İnşaat Mühendisi

Onur Top, Harita Mühendisi

Cemre Can Avcı, İnşaat Mühendisi

Tankut Serttaş, Makina Mühendisliği öğrencisi

Ali Deniz Karahan, Otomotiv Mühendisliği öğrencisi

Ulaş Tanşi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi

Cuma Ali Boran, İnşaat Mühendisliği öğrencisi

Havva Sude Cihan, İç Mimarlık öğrencisi

Emirhan Erçiçek, Orman Mühendisliği öğrencisi

Hatice Ayça Balcıoğlu, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi

Diyar Aykal Deniz, Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği öğrencisi

Uğurcan Balcı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği öğrencisi

Burak Keskin, Makina Mühendisliği öğrencisi

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur