18 ayda COVID-19 sebebiyle en az 1209 işçi öldü: “COVID-19, bir işçi sınıfı hastalığıdır”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, pandeminin ortaya çıkmasından bugüne COVID-19 kaynaklı iş cinayetlerinin raporunu çıkardı. İSİG Meclisi'nin raporuna göre 11 Mart 2020-10 Eylül 2021 arasında en az 1209 işçi COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

18 ayda COVID-19 sebebiyle en az 1209 işçi öldü: “COVID-19, bir işçi sınıfı hastalığıdır”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, pandeminin ortaya çıkmasından bugüne COVID-19 kaynaklı iş cinayetlerinin raporunu çıkardı. İSİG Meclisi’nin raporuna göre 11 Mart 2020-10 Eylül 2021 arasında en az 1209 işçi COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin istihdam dağılımına baktığımızda 1030 ücretli ve 179 kendi nam ve hesabına çalışan hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 85’ini ücretliler yüzde 15’ini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor. İşçiler dışında ölümlerin büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri ve bir dönem evvelki işçi kuşağı olan emekliler oluşturuyor. Bu durum COVID-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi.

En çok sağlık emekçileri ölüyor

COVID-19 kaynaklı iş cinayetlerinin sektörel dağılımına bakıldığında ise sağlık ve sosyal hizmetler işkolu ile ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunun belirgin şekilde baskın olduğu dikkat çekiyor. Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 429 emekçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 386 emekçi; belediye, genel işler işkolunda 111 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 72 işçi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur