1 2 9 / 16
Gerici bir siyasetin koşullandırdığı komplocu bir politik tarz ve bu politik tarzın kaçınılmaz sonucu olarak da psikolojik savaşın unsurları olan psikolojik harekât ve operasyonlar zinciri ile karşı k ...
Son dönemlerde özellikle de ABD’de Joe Biden’ın seçilmesinden sonra, yaşanan bazı “tuhaf” olayları alt alta yazıp belirli bir mantık ile birbirine bağladığımız zaman, aslında AKP’nin alttan alta gizli ...
Her şey Erdoğan’ın istediği gibi gelişirken ve Erdoğan doğru taktiklerle rakiplerini bölüp ve saflarını güçlendirirken, feci bir hataya imza attı. Aslında buna daha çok “evdeki hesabın çarşıya uymamas ...
Cumhur İttifakı içerisindeki gerilimin temel nedeni nedir? Bu soruya verilecek özet yanıt, ABD seçimlerinden sonra ortaya çıkan yeni politik tablo temelinde Erdoğan’ın manevra yapmak istemesi ve bu ma ...
Bugün Trump ve destekçisi faşist kitle kaybetmiş olabilir ama bu kitlenin oluşumuna neden olan tarihsel olaylar yerli yerindedir ve çözümü de kolay değildir. Bundan dolayı bu faşist kitle ABD politika ...
Son dönemde yaşanan bazı politik gelişmeler, Erdoğan’ın belki MHP’den ayrı belki de onun bilgisi dahilinde çok daha farklı bir plan üzerinde çalıştığı izlenimini vermektedir. Erdoğan’ın bütün dikkati ...
Belirli bir dönem faşizmin kitle tabanı haline ya da tarafsız hale getirilen kitleler, artık bir yere gidemez duruma gelirler. Çünkü gidecekleri yerler ya yok edilmiş ya da öyle bir baskı altına alınm ...
İşin ilginç tarafı, birlikte hareket ediyor gibi görünen Türkiye ile Azerbaycan’ın birlikte hareket edemeyeceği ya da bu işbirliğinin çok sınırlı olacağıdır. Hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin farkl ...
Süleyman Soylu olayı, Erdoğan’ın genel olarak tek iç siyasette değil ama iktidar bloku içerindeki güç ilişkileri bağlamında da sıkıştığını göstermektedir. Üstelik iktidar bloku içerisindeki sorun tek ...
1 2 9 / 16