Sağlık emekçileri iş bırakıyor: İş barışını bozan, ayrımcı uygulamalardan vazgeçin!

TBMM'de kabul edilen yasa ile hekimlere verilen ek gösterge zammının sağlık emekçileri içinde ayrımcılığa neden olacağını, uygulamanın tüm sağlık emekçileri için uygulanması gerektiğini söyleyen SES iş bırakma ve yavaşlatma eylemine çağrı yaptı

Sağlık emekçileri iş bırakıyor: İş barışını bozan, ayrımcı uygulamalardan vazgeçin!

TBMM’de kabul edilen yasa ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira verilecek. Ancak ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi tepkilere neden oldu.

“Sağlık ekip işidir” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeçileri Sendikası, ek göstergelerin tüm sağlık çalışanlarına uygulanması için iş bırakma ve iş yavaşlatma kararı aldı.

Yaptığı açıklamada “TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Ekip arasında ayrımcılık yapmayın dedik. Ancak hükümet taleplerimize kulaklarını tıkadı” diyen SES taleplerini şu şekilde sıraladı:

  • Döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret
  • 3600-7200 ek gösterge
  • COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması
  • Yıpranma Payı

İş yavaşlatma ve iş bırakma eylemine çağrı

SES açıklamasının devamında taleplerini dile getirmek için, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00-13:30 saatleri arası iş yavaşlatma, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Eylemi ortaklaştırma çağrısı

Bu eylemi işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile ortaklaştırmak istiyoruz. İşkolu emekçilerinin talebi örgütlü tüm yapıların birlikte hareket ederek sonuç alıcı eylem ve etkinlikler yapmasıdır.

Bugün itibari ile sosyal medyada dolaşan haberlere göre Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN de iş bırakma kararı almıştır. Buradan Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN başta olmak üzere sağlık alanında işkolunda örgütlü tüm emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Bir sendika iş bırakırken diğer sendikanın üyelerinin çalışması GREV kırıcılıktır. Hiç kimse GREV kırıcı olmasın. Emekçilerin hakları için birlikte hareket edelim. Gün tabandan gelen sesi dinelme ve cevap olma günüdür. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak işkolu emekçileri için kazanım elde etme günüdür.

Biz SES olarak; emekçilerin kazanım elde etmesi için her türlü eylem/etkinlikte tüm örgütler ile ortaklaşmaya hazırız.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur