Kamusal eğitim çoktan tasfiye edildi. Artık eğitimde özelleştirme henüz tamamlanmamış gibi bir savunma hattı örmek yerine eğitimin kamusal bir anlayışla yeniden inşasını hedefleyen bir mücadele hattın ...
Güvencesizliğin birçok meslektaşımızı mesleği bırakma noktasına getirdiği, mobbingin yadırganmaz hale geldiği, sosyal bir yaşantıyı hayal haline getiren çalışma saatlerinin var olduğu koşullarda artık ...
Memleketteki yoksulluğu hesap etmeyenlerin, bu gerçekle yüzleşmeyenlerin suratına çarpan internete ulaşamayan öğrenci gerçeği sürecin asıl büyük sorunu olmuştur. Yaklaşık 6 milyon öğrenci uzaktan eğit ...
3 / 3