1 2 3 27 9 / 235
Eğer bir “hayal” kuracaksak, bu hayali, kökünü Haziran İsyanı içerisinde oluşan direniş ve dayanışma kültüründen ve Erdoğan rejiminin saldırganlığına karşı boyun eğmeyen devrimci direnişler içerisinde ...
Karşı karşıya olduğumuz durum, içerdiği devrimci güçlerin açığa çıkarılabilmesine olanak vererek derinleşmesini sürdürecek bir milli krizdir. Bir milli kriz ortamında devrimci siyasi taktik milli kriz ...
Ülkemizde Neoliberalizmin ve Sömürge Tipi Faşizmin “sürdürülebilirliğini sağlayan tarihsel temel” tükenmiştir. İçinde bulunduğumuz anın temel çatışma düzlemini doğru olarak kavrayabilmek için bu olgun ...
Kimse bizden neoliberalizm kendi ağırlığı altında yıkılırken iktidarın içine battığı çöküntü ve yozlaşmayı göstererek övgüler düzülmesine, ölen neoliberalizmin “badem gözlü” gösterilmesine göz yummamı ...
İktidarın bu süreçteki faşist müdahalelerine antifaşist halk hareketleri zinciriyle karşılık üretemediğimizde iktidar mücadelesi düzen güçleri arasındaki karşı devrimci bir oyun alanına hapsoluyor. Bu ...
Dijital teknolojiler, örgütlü işçi sınıfını, yerkürenin bütününe yayılan bir proleterleştirme hareketiyle kuşatmak üzere bu yeni proletarya üzerine kurulan esnek üretim ağlarını inşa etme ve ortaya çı ...
Koalisyon iktidarı, toplumsal desteğini yitirmesine karşın bugüne kadar devlet içindeki “siyasi gericiliği birleştirici gücüyle” ayakta duruyordu. 104 Amiral’in Bildirisi ve Peker Olayı, Koalisyon’un ...
Yaşamak, sadece yaşamak, “çıplak yaşam”, insanın toplumsal varlığının asgarisidir ve işçilerin, yoksulların bu asgariyi güvence altına almak için sermayeye/sermaye devletine boyun eğerek varlıklarını ...
Aylar sonra salgın hızını kesip tehlike yönetilebilir hale geldiğinde, artık bir başka dünyada yaşamaya başlamış olduğumuz gerçeği üzerinde daha fazla düşünmek ve eylemde bulunmak zorunda olacağız ...
1 2 3 27 9 / 235