1 2 3 5 9 / 37
Küba’daki sistem Sovyetler Birliği’nin çöküşünü otuz yıl geride bıraktı. Ama Raúl Castro’nun uzun zamandan beri beklenen emekliliği, Havana’da devrime katılan neslin artık egemen olmadığı anlamına gel ...
2008’deki resesyon mal bolluğunu baskıladı ve eşitsiz biçimlerde de olsa gerilemeye katkıda bulundu. On yılın sonuna gelirken bir dizi ülkede Sol, seçimler, darbeler ve parlamenter darbeler yoluyla ik ...
Kıl payı iktidara gelen Lula, destekçilerinin talepleri ile sağcı bir darbe tehdidi arasında gidip gelerek üçüncü başkanlık dönemine başlıyor ...
Bu sadece ücret ve çalışma koşullarından öteye bir şeydir: bir yurttaş olarak demokratik sesini hakkını sadece dört yılda bir kurulan seçim sandığından daha çok yolla kullanmak demektir. Sendikalar bu ...
Reddedilen Şili Anayasası “fazlasıyla sol uçta” değildi. Daha ziyade, fazlasıyla uzun bir zamandır radikal politika kılığında ortalıkta boy gösteren bir dizi kimlikçi bakışı yüceltiyordu ...
Éric Zemmour, Fransa’daki yeni aşırı sağcı başkan adayı, milyarder bir medya baronu tarafından lanse edilerek, polemikçi bir medya figürü olarak isim yaptı ve şimdi ‘büyük yer değiştirme’ teorisi gibi ...
Putin sinik değildir. İnsanın günahkâr bir varlık olduğunu, onu iyileştirmenin anlamsız olduğunu düşünür. Adil, doğru düşünen insanlar yaratmaya çalışan Bolşeviklerin basit salaklar olduğuna ve öyle y ...
Rosa Luxemburg bütün hayatı boyunca kendini sosyalizmin enternasyonal bir versiyonuna adadı: ulusal sınırlar ötesinde ve emperyalizme karşı işçi sınıfı için mücadele eden bir sosyalizm ...
Kazakistan’ın toplam servetinin yarısını 162 kişi kontrol ediyor. Haksız yollarla elde edilen paranın dünyada nasıl yer değiştirdiğini araştıran Moneyland kitabının yazarı Oliver Bullough, Kazakistan’ ...
1 2 3 5 9 / 37