1 2 9 / 14
Putin epeydir Ukrayna için cinsiyetçi, saldırgan bir dil kullanıyor ...
2014'te Kırım'ın ilhakını izleyen yurtsever seferberlik gibi bir hareket bugün gelişmiyor. Bu anlamda, Ukrayna'nın işgali, Kremlin'in dışa dönük saldırganlığının her zaman içerdeki meşruiyeti destekle ...
Kesişimsel sınıf mücadelesinin tarihi, beyaz üstünlüğüne, ataerkiye, emperyalizme ve diğer toplumsal baskı biçimlerine karşı zengin bir antikapitalist işçi sınıfı hareketleri geleneğini barındırmaktad ...
Bu makale, aşı geliştirme ve dağıtım süreçleri üzerine aydınlatıcı bir dizinin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde aşının içerikleri ve üç aşamalı klinik deney süreçlerine odaklanacağız ...
Bu makale, aşı geliştirme ve dağıtım süreçlerine dair aydınlatıcı bir dizinin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Dizinin bu ilk bölümü, aşıların bedenlerimizi hastalık taşıyan mikroplardan korumak üzere na ...
Mevcut durumumuzun paradoksu tam da bu: özgürlük adı altında, gerçek özgürlüğe erişmeye engel olan aslında liberal bir ütopik ideolojiyi sahiplenmiş durumdayız ...
COVID-19 salgınının tetiklediği kriz, Marx’ın insan özgürlüğü fikrini yeniden düşünmemiz için bir fırsat. David Harvey’in Jacobin’de yazdığı gibi, krizi aşmak için atılması gereken acil adımlar bize a ...
Öğrenmiş olduk ki, bir pandemi durumunda fabrikalar durduğunda bile bakım işçilerinin oluşturduğu jeo-toplumsal sınıf çalışmaya devam etmek zorunda. Dolayısıyla geleneksel endüstriyel işçi sınıfı yeri ...
Her ikisi de virüsün kaynağına dair komplo teorilerini körükleyen ABD ve Çin’in krizi kısasa kısas politikasına dönüştürmesi çocukça ve sorumsuzca görülebilir. Ancak bunun arkasında öldürücü bir gerçe ...
1 2 9 / 14