Koç Üniversitesi Hastanesi direnişine destek büyüyor: İstanbul Tabip Odası, Halkevleri ve İşçi Emekçi Birliği’nden ziyaret

Sendikalaştıkları için işten atılan Koç Üniversitesi Hastanesi işçilerinin hastane önünde beş gündür sürdürdüğü direnişi İstanbul Tabip Odası, Halkevleri, İşçi Emekçi Birliği temsilcileri ziyaret etti

Koç Üniversitesi Hastanesi direnişine destek büyüyor: İstanbul Tabip Odası, Halkevleri ve İşçi Emekçi Birliği’nden ziyaret

İşyerinde sistematik hale gelen tacize ve mobbinge, düşük ücret dayatmasına ve taşeron çalıştırılmaya karşı sendikalaşınca işten çıkarılan Koç Üniversitesi Hastanesi işçilerinin hastane önündeki direnişi beşinci günde devam etti.

Emek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ziyaret ettiği direniş alanına bugün İstanbul Tabip Odası, Halkevleri, İşçi Emekçi Birliği, SODAP ve 4. Vardiya İşçi Dayanışması temsilcileri ziyaret etti.

 

Kurumsal desteklerin yanı sıra hastane önünden geçen bir yurttaş, direnişçi işçilere desteklediğini ifade etti ve bir şiir okudu. Yurttaşın desteğine işçiler de alkışlarla karşılık verdi.

İşçi Emekçi Birliği adına yapılan konuşmada işçi sınıfına yönelik hak gasplarının arttığının, bunun karşısında tek çözümün işçilerin yaptığı gibi direnmek ve mücadele etmek olduğunun altı çizildi. İşçilerin direnişeriyle dayanışmanın da önemli olduğu ifade edilirken İşçi Emekçi Birliği olarak da desteklerini sürdürecekleri belirtildi.

Hastane yönetimine poşet çayla cevap

İşçilerin aldığı bir poşet çayı ‘hırsızlık’ suçlamasının konusu yaparak tazminatsız çıkış veren hastane yönetimine direniş alanından cevap geldi. “İki poşet çayın hesabını yapan hastane yönetimine duyurulur; direniş çayımızla kapının önündeyiz” diyen işçiler çaylarıyla poz verdi.

Basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası, Halkevleri ve SODAP söz aldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç “Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, hemşireler, teknikerler, laborantlar, hasta bakıcılar, klinik destek işçileri olarak bize biçilen güvencesiz çalışma koşullarına karşı sendikalı olmak artık bir gereklilik” dedi.

Ardından işçilerden Kenan Güngördü, Suna Erkoçak ve Semra Kücet söz aldı. Yapılan konuşmaların ardından nöbet sona erdi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur