SYKP: “Sosyalist hareket ayrıştırma siyaseti karşısında birlikte mücadele yöntemlerini sonuna kadar kullanmalıdır”

“İktidarın tümden çözüleceği bir süreç ile faşist kurumsallaşma sürecinin ilerleyebileceği bıçak sırtı bir politik atmosfer tüm alanlarda hakim. Hal böyle olunca biz sosyalistlere hiç olmadığı kadar önemli görevler düşmektedir. AKP iktidarının tüm politikalarını kitlelere teşhir etmek ve bunların karşısında devrimci politikalar üretmek hiç olmadığı kadar hayati bir durum”

SYKP: “Sosyalist hareket ayrıştırma siyaseti karşısında birlikte mücadele yöntemlerini sonuna kadar kullanmalıdır”

Ülke seçim sathı mailine girdi. İktidar baskı politikaları ile muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da sokak yeni tipte işçi direnişleriyle, 8 Mart ve Newroz’da görüldüğü gibi sokağı boş bırakmayan bir kitle militanlığıyla ısınıyor.

Peki bu koşullarda 1 Mayıs 2022’nin anlamı nedir? Toplumsal muhalefet ne yapıyor? Öncelik ne olmalı? Sosyalist hareketin özneleri Sendika.Org’un sorularını yanıtladı.

AKP’nin topyekûn saldırı politikalarına karşı “bu düzen böyle gitmez” şiarıyla 1 Mayıs’a giden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) İstanbul İl Eş Başkanı Roni Gören, Sosyalist hareketin hem meşru militan bir çizgide sokak siyasetini egemen kılmak hem de makro politikada emek ve ezilenler cephesini bütünleştiren bir siyaseti hayata geçirmek zorunda olduğunu ifade ederek “Bu 1 Mayıs ve sonrası süreç için bu iki temel unsuru dikkatle ele alan sosyalist hareketin başarısız olma şansı yoktur” dedi.

Sendika.Org: 1 Mayıs 2022’nin politik anlamı sizce nedir? Nasıl bir politik süreçte, nasıl bir önem taşıyor?

Roni Gören: 2022 1 Mayıs’ını çoklu bir kriz ortamında karşılıyoruz. Özellikle ekonomik krizin son 6 ayda giderek derinleşmesi, döviz krizinin ardından enflasyonda ciddi artışların meydana gelmesi AKP iktidarının yönetemediği bir ekonomik süreç içerisinde olduğunun kanıtları niteliğindedir. Aynı zamanda AKP iktidarı siyasal olarak yönetsel kapasitesini gittikçe kaybetmekte ve politik olarak her geçen günü daha büyük kayıplar vermektedir. Hal böyle olunca iktidarı kaybetme korkusu AKP’yi daha da saldırgan kılmıştır. Özellikle Gezi Davası iktidarın hesaplaşma siyasetinin bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Milyonlarca insanın eşitlik ve özgürlük talebiyle katılmış olduğu Gezi Direnişi’ni birkaç insan üzerine mal ederek verilen onlarca yıllık hapis cezaları iktidarın çaresizliğinin açık göstergeleridir.

Emek hareketinin giderek yükseldiği, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gün be gün daha görünür hale geldiği bir tarihsel eşik içerisinde karşıladığımız 1 Mayıs’ın kuşkusuz önemli bir belirleyen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem emek hareketi hem de tüm ezilenler bakımından 1 Mayıs’ın coşkulu ve tarihselliğine uygun bir biçimde kutlanacağını şimdiden söyleyebiliriz.

“’Bu düzen böyle gitmez’ şiarının önemli bir karşılığı var”

Siz bu 1 Mayıs’a özel olarak hangi politik mesajı taşıyacaksınız? 1 Mayıs çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) olarak bu 1 Mayıs’ta “Böyle Gitmez” vurgusunu ön planda tutan bir çalışma içerisindeyiz. İşçilerin ve emekçilerin her gün emeği ve alınteri için direndiği, kadınların özgürlükleri ve yaşamları için mücadeleyi büyüttüğü, gençlerin gelecekleri için bir adım geri atmadığı bir tarihsel süreçte AKP’nin topyekûn saldırı politikalarına karşı “bu düzen böyle gitmez” şiarının önemli bir karşılığının olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla hem bir süredir çalışmalarımız da hem de 1 Mayıs meydanlarında “Böyle Gitmez” sloganını yükselteceğiz.

Bu 1 Mayıs’ta her sene olduğu gibi başta işçi havzaları, yoksul-emekçi semtler ve kent merkezleri başta olmak üzere pek çok yerde propaganda çalışmalarımız Nisan ayının başından beri sürüyor. Özellikle ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte yoksul emekçi halkların yüzünü sosyalist harekete döndüğü gözle görülür bir gerçektir. Bu olgular ışığında 1 Mayıs 2022’nin şimdiden tarihe önemli bir düşeceğini söyleyebilmek mümkün.

“Sokak hareketini egemen kılan, emek ve ezilen cephesini bütünleştiren sosyalist hareketin başarısız olma şansı yok”

Bir yandan ülke seçim sathı mailinde ilerliyor, bir yandan savaş ve baskı politikaları ile iktidar muhalefeti etkisizleştirmek istiyor, bir yandan da sokak yeni tipte işçi direnişleriyle, 8 Mart ve Newroz’da görüldüğü gibi sokağı boş bırakmayan bir kitle militanlığıyla ısınıyor. Sosyalist hareketin önceliği ne olmalı?

Son 20 yılın belki de en önemli eşiklerinden birinin içerisindeyiz. İktidarın tümden çözüleceği bir süreç ile faşist kurumsallaşma sürecinin ilerleyebileceği bıçak sırtı bir politik atmosfer tüm alanlarda hakim. Hal böyle olunca biz sosyalistlere hiç olmadığı kadar önemli görevler düşmektedir. AKP iktidarının tüm politikalarını kitlelere teşhir etmek ve bunların karşısında devrimci politikalar üretmek hiç olmadığı kadar hayati bir durum. Özellikle savaş konseptinin derinleştirildiği bir sürece girerken AKP’nin giderek sertleşeceği bir politik iklimin bizi beklediğini söyleyebilmek mümkün. Ancak bizim açımızdan yapılması gereken çok açık.

Bu yılın başıyla birlikte yaygın biçimiyle başlayan işçi grevleri ve eylemleri, Newroz’la birlikte Kürt halkının görkemli duruşu bizlere 1 Mayıs’ı nasıl karşılamamız gerektiğini işaret etmektedir. Sosyalist hareket bir süredir yapılamaz denileni yapmayı başarmış aynı zamanda niteliği yüksek bir takım politik hamleler yapmıştır. Özellikle son aylarda ciddi sokak eylemlilikleri meşru militan çizgiyi egemen kılmak bakımından oldukça önemliydi. Sosyalist hareket tüm bu politik gelişmeler ışığında tüm ayrıştırma ve parçalama siyaseti karşısında kitlelerin birlikte mücadele yöntemlerini sonuna kadar kullanmalıdır. Hem meşru militan bir çizgide sokak siyasetini egemen kılmak hem de makro politikada emek ve ezilenler cephesini bütünleştiren bir siyaseti hayata geçirmek zorundadır. Bu 1 Mayıs ve sonrası süreç için bu iki temel unsuru dikkatle ele alan sosyalist hareketin başarısız olma şansı yoktur.

Dosya | Sosyalist hareket 1 Mayıs 2022’yi nasıl değerlendiriyor?

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur