SMF: “Yönetememe krizi yaşayan kapitalist sistem iktidarlarının dünyaya verebilecekleri bir şey kalmamıştır”

Zor durumda olan emperyalist sistem ve onun iktidarlarıdır. Tüm sorunlara ve zayıflıklara karşın gelişme ve güçlenme yönelimine giren ise işçi ve emekçiler ve onların siyasal temsilcileridir. Yüzlerce işçi direnişi, 8 Mart ve milyonların meydanları doldurduğu Newroz bunun en açık göstergesidir

SMF: “Yönetememe krizi yaşayan kapitalist sistem iktidarlarının dünyaya verebilecekleri bir şey kalmamıştır”

Ülke seçim sathı mailine girdi. İktidar baskı politikaları ile muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da sokak yeni tipte işçi direnişleriyle, 8 Mart ve Newroz’da görüldüğü gibi sokağı boş bırakmayan bir kitle militanlığıyla ısınıyor.

Peki bu koşullarda 1 Mayıs 2022’nin anlamı nedir? Toplumsal muhalefet ne yapıyor? Öncelik ne olmalı? Sosyalist hareketin özneleri Sendika.Org’un sorularını yanıtladı.

Sendika.Org: 1 Mayıs 2022’nin politik anlamı sizce nedir? Nasıl bir politik süreçte, nasıl bir önem taşıyor?

SMF: Dünyada, devrevi olarak neredeyse her 10 yılda bir kriz yaşayan kapitalist sistemin 2019 yılında başlayan küresel krizinin pandemi ile birlikte daha da derinleşmesi sürecin en önemli politik gelişmesidir.

Siyasal anlamda yönetememe krizi yaşayan kapitalist sistem iktidarlarının dünyaya verebilecekleri bir şey kalmamıştır.

Sermaye girdiği bu çıkmazdan kurtulmak için daha fazla merkezileşme, daha fazla zam ve daha fazla savaş ve baskı uygularken daha büyük krizlerin zeminini oluşturmaktadır,, Emekçiler açısından ise sınıf kimliği başta olmak üzere tüm ezilmişlik alanlarında daha fazla birleşme, daha fazla örgütlenme ve daha güçlü bir iktidar mücadelesi önem kazanmaktadır.

Siz bu 1 Mayıs’a özel olarak hangi politik mesajı taşıyacaksınız? 1 Mayıs çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Kurumumuz İşçi ve emekçilerin dünyada ve coğrafyamızda temel sorun olarak öne çıkan ekonomik kriz ve savaş karşıtlığı ekseninde kapitalist sisteme karşı çıkma ve alternatif olarak sosyalizmi savunma şiarını öne çıkarmaktadır. Örgütlenme alanında ise sınıf, ulus, inanç, ekoloji kadın ve LGBTİ+ mücadelesi üzerinden ortak mücadelenin örülmesi çalışmasını yürütmektedir.

Pratik alanda ise 2022 bir Mayıs’ı için bulunduğumuz tüm şehirlerde tüm demokrasi kesimleri ile bir araya gelerek işçi ve ezilenlerin kendi taleplerini dile getirecekleri, mücadeleyi yükseltecekleri yaygın ve kitlesel 1 Mayıs gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Bir yandan ülke seçim sathı mailinde ilerliyor, bir yandan savaş ve baskı politikaları ile iktidar muhalefeti etkisizleştirmek istiyor, bir yandan da sokak yeni tipte işçi direnişleriyle, 8 Mart ve Newroz’da görüldüğü gibi sokağı boş bırakmayan bir kitle militanlığıyla ısınıyor. Sosyalist hareketin önceliği ne olmalı?

Sosyalist hareket öncelikle her türlü haksız savaş, ekonomik kriz, seçimler vb konularda sadece itiraz eden pozisyondan çıkarak muhalefet olmaktan çok yaşamın her alanındaki sorunların çözümüne ve iktidara aday olma yönelimine girmelidir.

Bunun için her bir mücadele alanındaki pratiğinden geri adım atmadan hareketlerin özgünlüğünü yadsımadan, ortak paydalarda, en geniş demokrasi güçlerini geçici olmayan biçimde ilkeler üzerinden bir araya getirerek hem coğrafyamızın hem de dünyanın sorunlarına çözüm üretmeli bu çözümlerle birlikte emperyalizme, iktidarlarına, sömürüye, zulme, baskıya karşı şçi ve emekçileri iktidarı için en geniş ortak mücadele ve dayanışma cephesi kurmalıdır.

Bunu başardığın da kitleler on yıllardır sermaye partileri arasında tercihe zorlanmaktan kurtularak hem taktik olarak seçimlerde kendi alternatifini geliştirecek hem de stratejik olarak sınıf, ekoloji, kadın, ulus, inanç, etnisite ve tüm alanlarda kendi meşru mücadelesini işçi ve emekçilerin iktidarı için daha ileri boyutlara taşıyacaktır.

Zor durumda olan emperyalist sistem ve onun iktidarlarıdır. Tüm sorunlara ve zayıflıklara karşın gelişme ve güçlenme yönelimine giren ise işçi ve emekçiler ve onların siyasal temsilcileridir.

Yüzlerce işçi direnişi, 8 Mart ve milyonların meydanları doldurduğu Newroz bunun en açık göstergesidir.

Bu nedenle tüm kitleleri bu bir Mayıs ve akabinde meydanları doldurmaya, kendi taleplerini daha yüksek ve yaygın biçimde dile getirmeye, kendi geleceğimiz ve haklarımız için örgütlenmeye çağırıyoruz.

Dosya | Sosyalist hareket 1 Mayıs 2022’yi nasıl değerlendiriyor?

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur