İddia: ODTÜ’nün kayyum rektörü Verşan Kök, kendini protesto eden öğrencileri yurtlardan atmaya hazırlanıyor

ODTÜ'nün kayyum rektörü Verşan Kök'ün Yurtlar Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak kendini protesto eden öğrencileri yurttan atarak cezalandırmaya hazırlandığı iddia edildi

İddia: ODTÜ’nün kayyum rektörü Verşan Kök, kendini protesto eden öğrencileri yurtlardan atmaya hazırlanıyor

Atandığından beri çok defa protesto edilen, hiçbir mezuniyet töreninde konuşma yapamayan ODTÜ’nün kayyum rektörü Verşan Kök’ün Yurtlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıp kendini protesto eden öğrencileri yurttan atarak cezalandırmaya hazırlandığı iddia edildi.

Adının gizli kalması kaydıyla Sendika.Org’a konuşan bir kaynak, ODTÜ Senatosu’nda konunun gündeme getirildiğini ifade etti. Kaynağımız Yurtlar Yönetmeliği‘nin 15. maddesinin D bendinde bulunan “yurttan kesin çıkarmayı gerektiren durumlar” kısmındaki “Yetkililerden izin almaksızın ve yasalara aykırı biçimde; Üniversite veya Yurt Müdür ve Yöneticilerinin herhangi birine karşı veya Yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, gösteri veya boykot eylemine katılmak, bu konuda öğrencileri kışkırtmak” maddesinin genişletilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Kaynağımız, Senato toplantısında bazı senatörlerin tasarıya itiraz ettiğini de söyledi. Tasarının yeniden gündeme getirilmesi ihtimal dahilinde ve geçmesi durumunda olası bir eylemden bir öğrenciye hem Disiplin Yönetmeliği üzerinden hem de Yurtlar Yönetmeliği üzerinden ceza verilmesinin önünün açılacak.

Ayrıca fiili olarak uygulanmayan bir madde de Verşan Kök protestolarını engellemek için işlevlendirilmiş olacak.

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur