Hekimlerin Beyaz Yürüyüş’ü Ankara’da: “Emek bizim, söz bizim”

TTB'nin “Emek bizim, söz bizim” diyerek İstanbul’dan başlattığı Beyaz Yürüyüş, beşinci gününde Ankara’ya ulaştı. TTB Genel Merkezi önünde buluşan hekimler, burada yapılan açıklamanın ardından Beyaz Forum’un yapılacağı Yılmaz Güney Sahnesi’ne yürüdü

Hekimlerin Beyaz Yürüyüş’ü Ankara’da: “Emek bizim, söz bizim”

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), sağlık emekçilerinin sorunlarına ve sağlıkta piyasacı dönüşümün getirdiği yıkımın çeşitli yansımalarına dikkat çekmek için “Emek bizim, söz bizim” sloganıyla yaptığı Beyaz Yürüyüş, beşinci gününde son durağı olan Ankara’ya ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden TTB Genel Merkez binası önüne yürümek isteyen hekimler, polis tarafından engellenmek istendi. “Hekimlere değil, çetelere barikat” sloganı atan hekimler, engellemelere rağmen yürüyüşünü sürdürdü.

İstanbul’dan gelen TTB korteji, TTB Genel Merkezi önündeki kitleyle buluşarak basın açıklaması yaptı. Eyleme Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş), Ankara Diş Hekimleri Odası, KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler adına gelen temsilciler, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Habip Eksik de destek amaçlı katıldı.

Hekimler taleplerini tekrarladı

Hekimler adına açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu. Açıklamada, pandemi süresince sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında yaşadığı zorluklar, ekonomik kriz, özlük hakları gibi çeşitli sorunlarla baş başa bırakıldığı ifade edildi. Hekimlerin hastalara muayene etme süresi olarak beş dakika gibi kısa bir zaman tanınması, bir hekimin günde 100 hastaya bakmasını öngörmek istemeleri gibi çeşitli sorunlarla baş başa bırakıldığı belirtilirken “Bu sağlık değil, sağlıksızlıktır!” denildi.

Açıklamanın son kısmında ise hekimlerin talepleri sıralandı. Talepler şöyle:

 1. Sadece hekimler için değil tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz.
 2. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.
 3. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz.
 4. 7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.
 5. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa istiyoruz.
 6. KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.
 7. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.
 8. Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hizmetinin sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz.
 9. Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı yapılmaksızın tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu bir uzmanlık eğitimi istiyoruz.
 10. Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri; nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntörn hekimlerin en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz.
 11. Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son bulmasını, liyakata dayalı atamaların ıapılmasını istiyoruz.
 12. Özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını istiyoruz.
 13. Hiçbir insani ve bilimsel temeli olmayan beş dakikada bir muayene dayatmasına son verikmesini, hastalarımıza en az 20 dakika ayırabildiğimiz bir sistemi istiyoruz.
 14. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, 1. basamak sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz.
 15. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerinin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.
 16. COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.
 17. Sağlığın olmazsa olmazı barışçıl ve demokratik bir ortamdır. Adaletsizliğin, antidemoktratik uygulamaların son bulduğu, toplum sağlığının önemsendiği demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.

Beyaz Forum öncesi yürüyüş

Hekimler, açıklamanın ardından Yılmaz Güney Sahnesi’ne doğru sloganlarla, alkışlarla yürüyüşe başladı. Yılmaz Güney Sahnesi önüne kurulan sahne ve forum alanında gelecek dönem mücadelesine dair tartışmalar yapıldı.

Eylemden fotoğraflar:

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur