Ankara’da 10 Ekim Katliamı anması: Yine polis saldırısı, Gar önünde temsili anma…

10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitiren 100 kişiyi anmak için toplananlara Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde polis saldırdı. Polisin biber gazı ve plastik mermi kullandığı ve 11 kişiyi gözaltına aldığı saldırısının ardından, yalnızca yaşamını yitirenlerin ailelerinden ve kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önüne gitmesine izin verildi. Gar önünde buluşan heyet yaşamını yitirenlerin anısına siyah balonlar uçurdu. Kitlesel anmaya izin verilmediği için Büyükşehir Belediyesi önünde, Sakarya Caddesi'nde ve Yüksel Caddesi'nde anma eylemleri düzenlendi

Ankara’da 10 Ekim Katliamı anması: Yine polis saldırısı, Gar önünde temsili anma…

10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren 100 emek, barış ve demokrasi savunucusunu anmak için bir araya gelenler Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde polis saldırısına uğradı.

Sadece katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinden oluşan temsili bir heyetin Ankara Garı önüne geçişine izin verileceğini söyleyen polis, kitlenin itirazı üzerine saldırıya geçti.

Biber gazı ve plastik mermi kullanan polis, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önüne gitmek isteyen kitleyi sürerek alandan uzaklaştırdı. Avukatlardan aldığımız bilgiye göre saldırıda en az 11 kişi gözaltına alındı.

Gar önünde anma

Polisin biber gazı ve plastik mermi kullandığı saldırısının ardından, yalnızca yaşamını yitirenlerin ailelerinden ve kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önüne gitmesine izin verildi. Turkuaz kartı olmayan basın emekçileri içeri alınmadı

Ankara Valiliği önceki gün pandemi tedbirlerini gerekçe göstererek kitlesel bir anmaya izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Saldırı ve engellemeler arasında Ankara Garı önünde toplanan heyet “10 Ekim Katliamını Unutturmayacağız” yazılı ve üzerinde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu bir pankart açtı ve yaşamını yitirenlerin anısına siyah balonlar uçurdu.

Gar önünde yapılan ortak açıklama metnini 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci okudu

Yapılan ortak açıklamayı 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci okudu. Açıklamada katliamdaki devlet ihmaline, dava sürecindeki hukuksuzluklara ve Danıştay’ın “devletin kusuru olmadığına ilişkin” kararına değinildi. Ankara Garı önünde anıt yapımı mücadelesinde ilk adımların atıldığına değinilen açıklama şöyle sonlandırıldı:

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Katliamın 6.yılında, bombaların patladığı bu acı dolu meydandan bir kez daha sesleniyoruz:

Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!
Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz.

Ortak açıklamanın yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve TTB’den Vedat Bulut konuşmalar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde ikinci saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bekletilen ve anma programının düzenlendiği Ankara Garı önüne gitmesine izin verilmeyen topluluk, katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’te saygı duruşunda bulundu. Bu esnada yine polis müdahalesine maruz kalan grup engellemeleri protesto edince bir kez daha saldırıya uğradı. Birkaç eylemcinin daha gözaltına alındığı saldırı sonrası kitle zorla alandan uzaklaştırıldı.

Sakarya Caddesi’nde ve Yüksel Caddesi’nde anma

Sakarya Caddesi’nde ve Yüksel Caddesi’nde buluşan gruplar da katliamda yaşamını yitirenleri andı. Sakarya Caddesi’nde saygı duruşunda bulunulup dağılınırken Yüksel Caddesi’nde buluşanlara polis saldırdı. Polisin engelleme çabalarına rağmen Yüksel Caddesi’nde toplananlar karanfillerini İnsan Hakları Anıtı’na bırakarak katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Sendika.Org / Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur