Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nden rapor: Rant, işgal, tehdit…

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, dünyanın en önemli doğa alanlarından ve ekolojik koridorlarından biri olan Kuzey Ormanları Coğrafyasını düzenli olarak izlemek, raporlamak, paylaşmak, farkındalığı ve ormanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı raporu yayımladı

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nden rapor: Rant, işgal, tehdit…

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan, Kuzey Ormanları’na yönelen tehdit-tahrip unsurlarının yer aldığı ve orman ekosistemine verdilen zararların açıklandığı  “Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Raporu” yayımlandı. Verilere göre Kuzey Ormanları’nı tehdit ve tahrip eden 30’un üstünde unsur var.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, 7 yıldır Kuzey Ormanları’nı korumak için mücadele eden Kuzey Ormanları Savunması’nın faaliyetlerine katkı vermek, gerek Türkiye gerekse dünya açısından hayati öneme sahip bir orman koridorunun savunma ve onarım faaliyetlerine katkı vermek amacıyla Nisan 2020 tarihinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynaklar hızla tükeniyor

Derneğin raporunda, “Kuzey Ormanları bir yandan İstanbul başta olmak üzere onlarca kent, kasaba ve köyün yegane su, nefes ve yaşam kaynağı olurken, diğer yandan sınırlı kaynakları ranta dayalı neoliberal üretim ve kentsel büyüme politikaları ile hızla tüketilmektedir. Kuzey Ormanları coğrafyasının istisnasız tüm mevkileri, tüm alt ekosistemleri, tüm Önemli Doğa Alanları (ÖDA) başta inşaat, enerji, madencilik ve orman endüstrisi olmak üzere uluslararası sermaye destekli / ortaklı şirketlerin işgali ve tahribi altındadır.” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından gerçekleştirilen “Kuzey Ormanları İzleme Raporu” kapsamında yapılan izleme çalışmalarında da tespit edilen 30’un üzerinde tehdit ve tahrip unsurları şöyle sıralandı:

 • Mega Rant Projeleri (5 adet)
 • Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otobanı
 • Üçüncü Havalimanı ve tamamlayıcı ulaştırma projeleri (Metro hattı vb.) vb)
 • Kanal İstanbul
 • Çanakkale Köprüsü
 • Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
 • Enerji Santralleri (5 adet)
 • Termik Santraller
 • Nükleer Santral
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
 • Jeotermik Enerji Santralleri (JES)
 • Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES)
 • Barajlar
 • Madencilik Faaliyetleri
 • Sanayi Faaliyetleri
 • Çöp Tesisleri, Hafriyat Döküm Sahaları
 • Kıyı ve Deniz Tahribi
 • Orman Yangını
 • Turizm Faaliyetleri
 • Su Şirketleri
 • Yasa ve yönetmelik değişiklikleri
 • Av Faaliyetleri ve Yaban Hayatı Tahribi
 • İnşaat ve Yapılaşma Faaliyetleri
 • Tarım Alanlarının Yapılaşmaya Açılması
 • Altyapı Faaliyetleri
 • Rus Doğalgaz Hattı Projesi ‘Türk Akım’
 • Ormancılık Endüstrisi
 • İklim Krizi
 • Koparılan orman alanları – Habitat kaybı/parçalanması
 • Sokak Hayvanları Terki
 • Definecilik

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan ve Kuzey Ormanları’na yönelen tehdit ve tahrip unsurlarının neler olduğunu ve orman ekosistemine verdiği zararları ortaya koymayı hedefleyen “Kuzey Ormanları Tehdit Tahrip Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur