Solcu lider ve entelektüellerden borçların iptali çağrısı

Her halükarda Koronavirüs resesyonu sırasında ödenemeyecek olan bu çirkin borçların iptali için zaman aşılmıştır. Hem kamu hem de özel alacaklılar yaptıkları yatırımlarla risk aldılar. Ağza alınmayacak faiz oranlarıyla para ödünç vererek gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını sömürdüler; yetersiz kaynakları olan ülkeleri değerli sermayeyi ödemeye zorlamak yerine aldıkları risk için bedel ödemelerinin vakti gelmiştir

Solcu lider ve entelektüellerden borçların iptali çağrısı

Eldeki verilere göre, gelişmekte olan ülkelerin borcu şu anda 11 trilyon doların üzerinde. 2020 yılının geri kalanında, bu borç için ödeme yapılması gereken miktar 3,9 trilyon dolar olacak. Bu borç, son birkaç on yıl içinde gittikçe arttı ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunu sürdürülemez bir mali durum içinde bıraktı. Temerrütler ve borç ayarlamaları, gelişmekte olan ülkeler arasında, genellikle ekonomilerinin temelleri dışındaki nedenlerle hiç geciktirmeden gelen bir demirbaş görünümündedir.

Kemer sıkma, birçok ülkenin halk sağlığı sistemlerini zayıflatan ve onları bu küresel salgına karşı savunmasız bırakan kalıcı bir durum haline geldi. Borçlarına hizmet etmeye devam etmek ve bu borç yüküne mecbur bırakılmak, gelişmekte olan ülkelerin pandemi ile verimli ve etkili bir biçimde mücadele edemeyeceği ya da gelecekteki acil halk sağlığı durumları için gerekli sistemleri inşa edemeyeceği anlamına gelir.

Borç servisinde bir bankaya veya varlıklı bir tahvil sahibine geri ödenen her bir dolar, bir ventilatör satın almak veya acil yiyecek desteği sağlamak için kullanılamayacak bir dolar demektir. Korona-Şok krizi esnasında bu durum hem ahlaki açıdan savunulamaz hem de ekonomik olarak irrasyoneldir.

Borcun askıya alınması veya ertelenmesi, bu ülkelerin ihtiyacı olan gelişim için bir temel oluşturmaz. Yalnızca hesaplaşmayı erteler.

Her halükarda Koronavirüs resesyonu sırasında ödenemeyecek olan bu çirkin borçların iptali için zaman aşılmıştır. Hem kamu hem de özel alacaklılar yaptıkları yatırımlarla risk aldılar. Ağza alınmayacak faiz oranlarıyla para ödünç vererek gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını sömürdüler; yetersiz kaynakları olan ülkeleri değerli sermayeyi ödemeye zorlamak yerine aldıkları risk için bedel ödemelerinin vakti gelmiştir.

Dilma Rousseff (Brezilya eski Devlet Başkanı)

T. M. Thomas Isaac (Maliye Bakanı, Kerala, Hindistan).

Yanis Varoufakis (eski Maliye Bakanı, Yunanistan).

Jorge Arreaza (Dışişleri Bakanı, Venezüella).

Fred M’membe (Sosyalist Parti Başkanı, Zambiya).

Juan Grabois (Frente Patria Grande (Büyük Vatan Cephesi), Arjantin).

Vijay Prashad (Tricontinental Sosyal Araştırmalar Enstitüsü).

[Tricontinental’deki İngilizce orijinalinden Müge Ertürk tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir]

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur