1 2 9 / 15
Alman Sosyal Demokrasisinin I. Dünya Savaşı’nı desteklemesi ve sosyalist devrime karşı olması yalnızca Kautsky, Ebert ve Scheidemann gibi önderlerin ihaneti ile açıklanamaz; Marksist teorinin ilk döne ...
Engels’in maddenin birincil olduğu ve bilinebilir olduğu görüşü üzerine düşünüldüğünde, gerçekten bu görüşün diyalektik olmadığını saptamak mümkündür. Engels, bilinci, maddenin pasif bir yansıması ola ...
Gerçekten de üzerine iyi düşünülürse Bilme, nesne üzerine öznenin bilgisidir; İrade ise nesneyi değiştirmeye çalışan öznenin iradesidir. Dolayısıyla Bilme, İrade, Pratik Etkinlikler, sadece öznel deği ...
Lenin, “Hegel’in tüm Mantığı incelenmeden ve kavranmadan, Marx’ın Kapital’i ve özellikle Kapital’in I. Bölümü tam olarak kavranamaz. Dolayısıyla hiçbir Marksist ondan yarım asır sonra bile Marx’ı anla ...
Engels, Marksizm’e ve sosyalizme yaptığı katkıları nedeniyle övüldüğü gibi, eleştirilere de maruz kalmıştır. Kimileri, Marksizm’e pozitivist eğilimleri taşıdığı için onu eleştirmiştir. Kimileri, onun ...
Pandemi sonrası dünyada başka nasıl değişimler ortaya çıkabilir? İnsanlığın durumu ne olacaktır? İnsanlar nasıl ve ne düşünecektir? Bu sorunun cevabı, insanların dünyada egemen olan kapitalist sistemi ...
Tarih ve doğa, insanoğluna ve Türkiye sosyalistlerine soru soruyor: Hem Türk milliyetçiliğini hem İslam dinini sosyalizme ve insanlığa hizmet edecek şekle dönüştürecek güce gelemezseniz yok olursunuz ...
Türkiye’de durumun karmaşık olması nedeniyle rejimi tamamen bir kalıba sokmak mümkün görünmüyor. Türkiye’de partiler var, seçimler yapılıyor. Liberal demokrasiye benziyor; ama liberal demokrasi deneme ...
Eşitsiz koşullarda bir seçim mücadelesi vermesine karşın, HDP tarafından desteklenen CHP-İYİ Parti ittifakına dayanan Millet İttifakı, bir umut yaratmış, muhalefetin kendine güvenmesini sağlamıştır. E ...
1 2 9 / 15