Dünkü manzara, faşizme karşı mücadelenin bu masayı dağıtma mücadelesi olduğunu hatırlattı. Mücadele ekseninin bu kuşatmaya karşı “gırtlaklarını sıkabilecek olanları” zayıf ve çaresiz bırakmama olduğun ...
Neoliberalizme karşı yürütülen mücadelelerin ilk perdesi olan haklara, kamusal alanlara, iş güvencesine saldırılara karşı savunma hareketleri yenilgiye uğradı. Bu yenilgiler toplumsal yıkımlar, mücade ...
Ücret mücadelesi, çalışma şartlarının daha insani koşullara getirilme mücadelesi, yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı çeşitli taleplerle yürütülen mücadeleler sermayenin birikim dinamiklerinin beli ...
Whatsapp üzerinden dönen tartışma, bize bilişim alanında etik ve politik bir tavrın geliştirilmesinin ve bu tartışmaların derinleştirilmesinin aciliyetini hatırlattı. Bu alanda sermaye birikiminin, sö ...
4 / 4