Buca’da idamlıkların hücrelerinde tartışmalar yapıldı, romanlar yazıldı, mizah dergileri çıkarıldı, kibrit çöplerinden sazlar yapıldı, türküler, marşlar söylendi, canhıraş direnişler yanında maça kızı ...
“Kara dünya ne senden ne senin gücünden/Korkmadık boyun eğmedik zındık saçından” türküsü yükseliyordu İzmir Buca Cezaevi idamlık hücrelerinden. En sevdiği türküsüydü bu İlyas Has’ın ...
2 / 2