Ortaya çıkan dayanışma, halkın kendi sorunlarını çözecek bir biçimde örgütlenebilir. Gelişen potansiyelin iktidarın saldırıları karşısında bir direniş özelliği kazanmasının ve yaşamın yeniden inşasını ...
Bugün nerede neoliberalizme ve faşizme karşı direniş varsa Nizam oradadır. Kimi zaman bir kentsel dönüşüm eylemindedir, kimi zaman direnen işçilerin içindedir. Kimi zaman Sabancı’nın kuleleri önünde h ...
Nadir görülen bir aynı anda harekete geçişle ülkenin doğusu da batısı da zamlara karşı sokaklara dökülüyor. İşçi direnişleri birbirini tetikleyerek ilerliyor. İşte bu zam protestoları ve işçi direnişl ...
Gözümüzü proleterleşmenin sınırlarının zorlandığı bir çağda, hayatta kalmaya çalışanların yaşadığı yoksul emekçi mahallelerine tekrar çevirelim. Ama geçmişin tekrarı biçiminde değil, yakıcı güncelliği ...
Halk sorunun farkında. Yönetenler yoksul mahallelerde uyuşturucunun ve çeteleşmenin önünü açarak halkın örgütlenmesinin önüne geçmek, gençliği teslim almak istiyor. Biz de bu soruna karşı yan yana gel ...
Yeni normalin kriz ortamında halkın siyasal iktidara karşı muhalefetini, dayanışmasını örgütleme görevi dayanışma ağlarını bekliyor. Yönetenler ile halk arasındaki kavganın tam ortasında olan bizlerin ...
Halk koronavirüs krizi ve iktidar saldırısı karşısında dayanışma ihtiyacı hissederken, dayanışma ağları da yardım faaliyetlerinde açığa çıkan boşlukları doldurma amacıyla değil, halkın hayatın öznesi ...
Bugün dayanışma ağları, devrimci bir siyasetin güncel araçları haline getirilebilir. Dayanışma ağları basitçe temel ihtiyaçları karşılama aracı olarak düşünülmemelidir. Yerellerde oluşturulan dayanışm ...
8 / 8