Kırkyama Kadın Dayanışması: “Kurtuluş mücadelemizdeki taleplerimiz için mücadele hattı inşa etmek çok önemli”

Kırkyama Kadın Dayanışması'ndan Fatma İnce, "Anayasa düzenlemesi konusunda iktidarın gerçekleştirmek istediği tutumu teşhir etmek, bu tutuma karşı oyun bozan olmak, geleceği kurmak, inşa etmek anlamında kendi politik gündemlerimizi ortaya koymak, kurtuluş mücadelemizdeki taleplerimiz için mücadele hattı inşa etmek çok önemli" diyor

Kırkyama Kadın Dayanışması: “Kurtuluş mücadelemizdeki taleplerimiz için mücadele hattı inşa etmek çok önemli”

Kamuda başörtüsü serbestliğini güvenceye alan ve aile kurumunu yeniden tanımlayan Anayasa değişikliğine ilişkin tartışmalar yoğunlaşıyor.

AKP, “din ve vicdan hürriyeti”ni ve “aile ve çocuğun korunması”nı içeren Anayasa maddelerini değiştirmekle neyi hedefliyor? Bu değişiklik kadın özgürlük mücadelesi açısından ne ifade ediyor? Kadınların meclisteki muhalefet partilerinden beklentisi ne? Kadın hareketi ne yapacak? Kadın örgütleri Sendika.Org’un sorularını yanıtladı.

Kırkyama Kadın Dayanışması’ndan Fatma İnce, “Anayasa düzenlemesi konusunda iktidarın gerçekleştirmek istediği tutumu teşhir etmek, bu tutuma karşı oyun bozan olmak, geleceği kurmak, inşa etmek anlamında kendi politik gündemlerimizi ortaya koymak, kurtuluş mücadelemizdeki taleplerimiz için mücadele hattı inşa etmek çok önemli” diyor.

Önümüzdeki günlerde Meclis’e Anayasa değişikliği geliyor. Bu Anayasa paketiyle AKP sizce neyi hedefliyor?

Faşizmin kurumsallaşmaya doğru gidiş çabasına hepimiz tanıklık ediyoruz. Buna karşı en güçlü muhalefet eden, karşı duruşu gerçekleştiren dinamiklere karşı saldırıları da hız kazandı Saray rejiminin. İktidar hem kendi tabanını kemikleştirmek hem de karşı duran güçleri parçalamak için gündeme Anayasa paketi değişikliği sundu. Biz çok açık ve net olan olarak ifade ediyoruz ki iktidar kendini güçlendirme hamlesi olarak muhalefetin kucağına bu konuyu oturtarak, muhalif güçleri bölme, zayıflatma, dağıtma hamlesi içinde. Faşizmin hüküm sürmediği koşullar içinde konunun özünü tartıştığımız ve kadın hareketi açısından değişiklikle ilgili bizi güçlendirecek öneriler sunabiliriz ama bu koşullarda bu çabamız ne kadar anlamlı olur, ne kadar karşılık bulur farkındayız. AKP’nin Anayasa paketi muhalefet güçlerini dağıtma hedefiyle gündeme sokuldu. Bunun farkındayız ve karşı duruşumuzu mutlaka kadın mücadelesini güçlendirecek yerden kuruyoruz.

“Kadınların özgür iradesi önündeki baskılar asıl hedefimiz, mücadele alanlarımız”

Bu paket geçerse artık bir dini buyruğun gereği olarak başörtüsü Anayasal güvence altına alınmış olacak. Buna kadınların özgürlük mücadelesi açısından nasıl yaklaşmak gerekir?

Kadınların nasıl hareket etmesi, konuşması, giyinmesi, süslenmesi gerektiği konusunda engelleyici, baskıcı uygulamalara karşı duruşumuz, Kırkyama Kadın Dayanışması olarak tutumuz çok net. Kadınların başörtülerini zorla çıkartmalarına yönelik uygulamalara ya da kadınların başörtüsü takması zorunlu hale getiren uygulamalara karşı kadınların özgür iradesi önündeki baskılar asıl hedefimiz, mücadele alanlarımız.

Bir başka konu ise evlilik ile ilgili olan maddeyle birlikte evlilik birliği kadınla erkek arasında tanımlanmış olacak. Bu maddenin kadınlar ve LGBTİ+’lar açısından ne ifade ettiğini ve sizin görüşünü belirtir misiniz?

LGBTİ+ örgütleri 20 yıla yakındır anayasanın eşitlik ilkesine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eklenmesi için mücadele ediyor. Bu konuda LGBTİ+ örgütlerinin taleplerinin ve önümüze koyduğu mücadele hattının takipçisiyiz.

Bu anayasa düzenlemesi karşısında nasıl tutum alınmalıdır?

Anayasa düzenlemesi konusunda iktidarın gerçekleştirmek istediği tutumu teşhir etmek, bu tutuma karşı oyun bozan olmak, geleceği kurmak, inşa etmek anlamında kendi politik gündemlerimizi ortaya koymak, kurtuluş mücadelemizdeki taleplerimiz için mücadele hattı inşa etmek çok önemli.

Meclis içerisinde bulunan partilerin büyük bir çoğunluğu henüz anayasa paketine dair nasıl tutum alacağını ifade etmedi. Muhalefet partilerinin nasıl tutum alması gerekir?

Kadın hareketinin anayasa paketine dair geliştirdiği mücadele ve bu konudaki müdahalesi çok önemli. Muhalefet partilerinin nasıl tutum alması gerektiği konusunda da büyük bir girişim ve çaba içinde. İçinde bulunduğumuz kadın hareketi içinde bu çabalar, karşı duruş için geliştirilen perspektif ve çok yönlü politik tutumlar bize güç veriyor. Etki edebildiğimiz bütün alanlarda, kadın hareketinin basıncını güçlendirmek ve hayat bulması için çabası içerisindeyiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur