Kaos GL, RTÜK’ün nefret mitingi kamu spotuna dava açtı

Kaos GL, RTÜK’ün LGBTİ+’ları hedef gösteren “Büyük Aile Buluşması” çağrısını kamu spotu olarak yayınlamasını mahkemeye taşıdı

Kaos GL, RTÜK’ün nefret mitingi kamu spotuna dava açtı

Kaos GL Derneği, İstanbul Saraçhane’de 18 Eylül’deki nefret mitingini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kamu spotu olarak yayımlamasına dava açtı.

RTÜK’ün Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun çağrısıyla LGBTİ+’lara yönelik nefret etkinliği “Büyük Aile Buluşması”na çağrıyı kamu spotu olarak önermesine dava açan Kaos GL Avukatı Kerem Dikmen, “Bu videoda Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve diğer kimliklerin (LGBTİ+) veya onlara dönük hak ihlallerine karşı mücadele eden toplum kesimlerinin yaptıkları eylemlerin görüntülerine yer verilmekte, tamamı LGBTİ+’ları sembolize eden gökkuşağı bayrak ve flamalarının hedefte olduğu görüntülerde LGBTİ+ karşıtlığının mesajı verilmektedir” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üst kurulun onayı veya kararı olmadan 8 Ekim’den itibaren videoyu kamu spotu olarak kurul sitesinden yayımladığını, Şahin’in video yayınlandıktan sonra üst kurula taşıdığını ve onay aldığını hatırlatan Kaos GL, üst kurulun kararının iptal edilmesini talep etti. Dernek, RTÜK’ün nefret söylemini önleme görevini hiçe sayarak nefret söylemi içeren bir videoyu yaygınlaştırarak “insan hakları karşıtlığının bir devlet politikası olduğu” mesajını verdiğini, işlem gerçekleşmiş olsa da hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin’in Twitter hesabından da nefret söylemini yaygınlaştırdığını dilekçeye ekleyen Kaos GL, “Bu arada belirtmek isteriz ki RTÜK Başkanının tweet atmak için kullandığı, ekli ekran görüntüsünden anlaşılan iPhone, genel müdürü bir erkek eşcinsel olan Apple şirketi tarafından üretilmektedir” de dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları gereği nefret söyleminin RTÜK tarafından kamu spotu olarak yayınlanmasını eleştiren dernek, dilekçede şöyle dedi:

Metnin çözümü ve video bir bütün olarak incelendiğinde LGBTİ+’ların bir hastalık, bir virüs gibi ele alındığı, insan neslinin tükenmesine neden olduğu, toplumsal bir yapı olarak aile kurumunu yok eden bir durum olduğu, LGBTİ+ varlığı ile cinsiyetli toplum arasında bir ters orantı olduğu öne sürülmektedir. Bir bütün olarak LGBTİ+’ların kamusal alandaki varlığı; toplum hayatını tehdit eden ve küresel lobilerin ve emperyalist odakların istila vesilesi olarak nitelenmiştir. Bu durum, AYM kararlarındaki açıklamalar ele alındığında net bir şekilde LGBTİ+’ları aşağılamakta, genel çoğunluktan farklı görmekte, toplumsal olumsuzlukların faili saymaktadır.

“Video içeriğinin LGBTİ+’lara dönük nefret duygusu oluşturduğu, LGBTİ+ var oluşunu neslin tükenişi ile ilişkilendirdiği çok açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+’ların da eşitliğini güvence altına almaktadır, yayımlanan içerik ise açıkça LGBTİ+ var oluşuna karşıtlık üzerinden oluşturmuş, onu aileyi tehdit eden bir olgu olarak sınıflandırarak LGBTİ+’lara ayrımcılık yapmış, LGBTİ+ varoluşu ve LGBTİ+’lar, anayasal düzeyde korunan ve aynı zamanda toplumun büyük kısmı tarafından kutsal olarak nitelenen aile yapısının düşmanı olarak nitelenmiştir. Ailenin kurumsal zayıflamasının, nüfus artış hızının azalmasının veya nüfus azalmasının, dış güçlerin ülke üzerindeki planların sebebi olarak LGBTİ+’lar işaret edilmiş, aileye kutsallık atfeden toplum kesimleri nezdinde LGBTİ+’lar meşru hedefe dönüştürülmüştür. Bu haliyle kamu spotu içerik olarak RTÜK Üst Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine ve kanunun 8. Maddesine de açıkça aykırıdır.

Kaynak: KaosGL

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur