DİSK Kadın Komisyonu, Kocaeli’den seslendi: “ILO 190 Sözleşmesi onaylansın”

DİSK Kadın Komisyonu, işyerinde şiddet ve tacize karşı uluslararası alanda kabul edilen ILO 190 sözleşmesinin tarafından uygulanması için Kocaeli'nde eylemdeydi

DİSK Kadın Komisyonu, Kocaeli’den seslendi: “ILO 190 Sözleşmesi onaylansın”

DİSK Kadın Komisyonu, saat 13.00’te Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek ILO 190 Sözleşmesi’nin onaylanması talebiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne çağrı yaparak eylem yaptı. Kadınlar Türkiye genelinde düzenleyecekleri eylemlerinin startını dün (22 Kasım) Kadıköy’den vermişti.

“ILO 190 onaylansın”, “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” ve “Sözleşme yaşatır, vazgeçmiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı kanunun önemine vurgu yapıldı. Eylemde ilk olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı. Çerkezoğlu şunları söyledi:

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyoruz. Hem İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak hem 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını sağlamak hem de ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin kabul edilmesi ve uygulanması için bu mücadeleyi büyütme kararlılığında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Çerkezoğlu hafta boyunca çeşitli kentlerde yapacakları açıklamaları duyurdu. “ILO 190 onaylansın” yazılı kokartlarla DİSK’li kadın işçilerin işyerlerinde olacağını söyleyen Çerkezoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

Kadına yönelik şiddete, her türlü baskıya, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı yaşasın kadın dayanışması.

Çerkezoğlu’nun ardından İzmit Belediyesi’nde Süpürge Operatörü olarak çalışan Esin Güral, basın açıklamasını okudu. Güral, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün tarihine değinerek “Kadınlar daha fazla iş ve istihdam kaybına uğradı ve daha çok yoksullaştı. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı kadınların üzerine yıkıldı. En yaygın hak ihlallerinden biri olan kadına yönelik erkek şiddeti eşitsizliklerden ayrımcılıklardan ve ataerkil sistemin güç ve iktidar ilişkilerinden beslenmeye devam ediyor. Tüm bunların üstüne siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiriyor. Kadınları erkek şiddetine karşı korumasız bırakıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak için düzenlenmiş ve Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek için atılan adım bu örneklerden yalnızca biridir” diye konuştu.

Güral, “DİSK olarak diyoruz ki; ILO 190 sayılı ‘İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi’ hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır. ILO 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanması için kampanyamızı işyeri iş yeri, kent kent yürütecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. Emeğimize, ekmeğimize ve hayatlarımıza sahip çıkacağız. Her alanda inatla ve umutla mücadele eden kadınlar olarak taleplerimiz açıktır ve nettir: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulansın! 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın! Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır” dedi.

Güral son olarak “Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır. Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir. İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. COVID-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili haber:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur