DİSK Kadın Komisyonu, Kadıköy’den seslendi: “ILO 190 Sözleşmesi onaylansın”

DİSK Kadın Komisyonu, Türkiye genelinde düzenleyecekleri eylemlerinin startını Kadıköy'den verdi. Kadınlar, ILO 190 Sözleşmesi'nin onaylanması talebiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne çağrı yaparak eylem yaptı

DİSK Kadın Komisyonu, Kadıköy’den seslendi: “ILO 190 Sözleşmesi onaylansın”

DİSK Kadın Komisyonu, saat 13.00’te Kadıköy’de bir araya gelerek ILO 190 Sözleşmesi’nin onaylanması talebiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne çağrı yaparak eylem yaptı. Kadınlar Türkiye genelinde düzenleyecekleri eylemlerinin startını Kadıköy’den verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ILO 190 sayılı “İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin” Türkiye tarafından onaylanması için basın açıklamasında yaptığı konuşmada, salgın koşullarında kadınların evde ve kamusal alanda karşılaştığı şiddetin, tacizin ve ayrımcılığın artığını söyleyerek “Salgın, dünyanın her yerinde varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da derinleştirdi. Kadınlar daha fazla iş ve istihdam kaybına uğradı ve daha çok yoksullaştı. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı kadınların üzerine yıkıldı” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

Açıklamanın devamında Çerkezoğlu, “En yaygın hak ihlallerinden biri olan kadına yönelik erkek şiddeti eşitsizliklerden, ayrımcılıklardan ve ataerkil sistemin güç ve iktidar ilişkilerinden beslenmeye devam ediyor. Tüm bunların üstüne siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiriyor. Kadınları erkek şiddetine karşı korumasız bırakıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak için düzenlenmiş ve Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek için atılan adım bu örneklerden yalnızca biridir” diye belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilinmeli ki, biz DİSK’li kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” demeye devam edeceğiz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen, derinleştiren, normalleştiren her icraat ve söylem, kadına yönelik şiddetin önünü açmaya devam ediyor. Nafaka hakkının tartışılması, 6284 sayılı şiddet önleme Yasası’nda “reform” tartışmaları şiddeti yeniden üretiyor. Kadına yönelik şiddete mazeret üretmeye çalışan yargı kararları da şiddeti desteklemeye devam ediyor. Hayatta kalmak için kendisine şiddet uygulayan erkeği öldüren kadına yıllarca hapis cezası verilirken, katil erkeklere cezasızlık politikaları uygulanmaya devam ediyor.

“ILO 190 sayılı Sözleşme hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır”

Çerkezoğlu açıklamada ILO 190 sayılı Sözleşme’nin 25 Haziran 2021’de yürürlüğe girdiğini anlatarak Sözleşme’nin öneminden bahsetti:

Çalışma hayatı ve işyerleri de kadınlar için güvenli değildir. İşyerlerinde kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve taciz ile karşı karşıya kalıyor. Biliyoruz ki, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve taciz evrensel bir sorundur. 2019 yılının haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerlerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için ILO 190 sayılı Sözleşme’yi gündemine almıştı. Sözleşme, 25 Haziran 2021’de yürürlüğe girdi.

ILO 190 sayılı Sözleşme, şiddeti tek taraflı ısrarlı takip, tehdit, sözlü kötü muamele gibi geniş kapsamlı olarak tanımlaması ve herkesi kapsamasıyla şiddete ve tacize karşı mücadele için önemli bir yol haritasıdır.

Bu nedenle, DİSK olarak diyoruz ki; ILO 190 sayılı “İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi” hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

“Sözleşme’nin onaylanması için kampanyamızı işyeri işyeri, kent kent yürütecek ve mücadelemizi büyüteceğiz”

Çerkezoğlu, açıklamasında kampanya başlattıklarını söyledi:

ILO 190 sayılı Sözleşme’nin onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için DİSK olarak işyerlerimizden, siyasi partilere kadar sürecin tüm muhataplarına ulaşmayı hedeflediğimiz bir kampanyayı başlatıyoruz. Bugünden itibaren tüm DİSK’li kadınlar olarak işyerlerimizde, fabrikalarımızda bu talebimizi anlatan kokartlarla çalışacağız. İşyerlerimizde bildirilerimizi okuyacak ve talebimizi yüksek sesle ifade edeceğiz. Birincisini 22 Kasım 2021’de İstanbul’da başlatacağımız basın açıklamalarımızı iki hafta boyunca tüm bölgelerde gerçekleştireceğiz.

ILO 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanması için kampanyamızı işyeri işyeri, kent kent yürütecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. Emeğimize, ekmeğimize ve hayatlarımıza sahip çıkacağız…

“Her alanda inatla ve umutla mücadele eden kadınlar olarak taleplerimiz açıktır ve nettir”

Çerkezoğlu, DİSK Kadın Komisyonu’nun taleplerini şöyle sıraladı:

Her alanda inatla ve umutla mücadele eden kadınlar olarak taleplerimiz açıktır ve nettir:

  • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulansın!
  • 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın!
  • Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.
  • Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir.
  • İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.
  • COVID-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur