Basın ve ifade özgürlüğünü yok etme girişimi Danıştay tarafından durduruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan görüntü alma yasağı, Danıştay tarafından oybirliği ile hukuk dışı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi

Basın ve ifade özgürlüğünü yok etme girişimi Danıştay tarafından durduruldu

Danıştay 10. Dairesi, kamuya açık alanda meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olaylarda yurttaşların cep telefonuyla video çekmesini engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini hukuka uyarlık ilkesine uygun bulmayarak oy çokluğu ile durdurdu.

Kararda, söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine kural ve sınırlamalar getirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı 30 Nisan 2021 tarihinde sosyal medyada paylaşılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı 27 Nisan 2021 tarihli genelgeyle polislerin “görev” sırasında görüntülerinin çekilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve “görev” yapılmasını engelleyecek boyutta olduğu iddia edilerek görüntü ve ses alınması yasaklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DİSK Basın-İş, “Sıra genelgeyi kalkan yaparak basın özgürlüğünü engelleyen kolluk güçlerinin keyfi uygulamasının sonlanmasına geldi. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz!” dedi.

İlgili haber:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur