Hekimler Rümeysa Berin Şen için ayakta: “Kaza değil cinayet”

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Polikliniği'nde 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken arabasıyla yaptığı "kazada" yaşamını yitiren asistan hekim Rümeysa Berin Şen için hekimler eylemdeydi. Kadın Doğum ve Anestezi hekimleri öğlene kadar iş bırakıp Sağlık Bakanlığı önüne alkışlarla yürüyerek artan iş yükünün hekimlerin canına mâl olduğuna dikkat çekti. Kadın Doğum Hastanesi önünde yapılan açıklamada sağlıkta dönüşüm sürecinin getirdiği iş yükündeki artışın asistan hekimlere yüklendiğine dikkat çekilirken yaşanılan şeyin kaza değil göz göre göre gelen bir cinayet olduğu ifade edildi. Eyleme sağlık emekçisi milletvekilleri de destek verdi

Hekimler Rümeysa Berin Şen için ayakta: “Kaza değil cinayet”

Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum Polikliniği’nde çalışan asistan hekim Rümeysa Berin Şen, 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken arabasıyla yaptığı “kazada” yaşamını yitirdi.

ASİSTAN HEKİM, 36 SAATLİK NÖBETİN ARDINDAN “TRAFİK KAZASINDA” YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun iş yükünün ve nöbet sonrası izin hakkının olmamasının hekimlerin canına mâl olduğunu ifade eden Türk Tabipler Birliği, bugün için bütün hastanelere anma çağrısında bulunmuştu. Ankara Şehir Hastanesi’nde ise Ankara Tabip Odası ve Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu’nun çağrısıyla Kadın Doğum önünde bir anma eylemi yapıldı.

Hekimler iş bıraktı

Basın açıklaması öncesinde Kadın Doğum ve Anestezi bölümlerindeki asistan hekimler öğlene kadar iş bırakarak Ankara Şehir Hastanesi’nin yanında bulunan Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Alkışlarla Bakanlık önüne yürüyen hekimler, Rümeysa Berin Şen nezdinde ölüme götüren iş yoğunluğu ve mobbinge tepki gösterdi.

“Kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor?”

Sonrasında ise Şehir Hastanesi içinde bulunan Kadın Doğum Hastanesi önünde toplanan hekimler, burada bir basın açıklaması yaptı. Sağlık emekçisi milletvekillerinin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üye ve yöneticilerinin, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası yöneticilerinin de katıldığı eylemde basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu’ndan Benan Koyuncu okudu. Açıklamada sağlıkta dönüşüm programının yarattığı yıkıma vurgu yapılırken bu süreçte Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere başvurunun altı katına çıktığına dikkat çekildi.

Bu iş yükünün özellikle asistan hekimlerin sırtına yüklendiğine dikkat çekilen açıklamada sık sık “Asistan hekimler köle değildir”, “36 saat ölüm demektir” sloganları atıldı. Açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

Yıllardır asistan hekimlerin en temel sorunlarından biri olan 36 saat çalışma, gün aşırı nöbetler, eğitimi değil sağlık hizmetini önceleyen anlayış bizi bugünlere getirmiştir. Daha önce de bu çalışma şartlarının ölüm getirdiği vurgulanmasına rağmen çalışma şartlarımızda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bunun sonucu olarak da Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın son olarak Rümeysa Berin Şen hayatlarının baharında, mesleki hayatlarının başında birer birer yaşamlarını yitirdiler. Gerek mobbing gerek uzun çalışma saatleri ve gerekse sağlıkta şiddetin çözülmemesi sebebiyle ölüme sürüklendiler.

Soruyoruz: Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor?

“30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz?”

Açıklamanın devamında kendilerinin ucuz işgücü olarak görüldüğünü ifade eden hekimler “Hastalarımıza soruyoruz. 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz?” dedi. Hekimlerin açıklamasının devamı şöyle:

Hastalarımıza soruyoruz. 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? Maksimum ne kadar çalışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret ödeneceği ise her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Performans sistemi nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan asistan hekimler oluyor.

Açıklamanın son kısmında ise hekimler, taleplerini tekrarladılar:

Biz asistan hekimler artık yeter diyoruz.

  • Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok!

  • Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim istiyoruz!

  • İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını adaletsiz görev dağılımına son verilmesini talep ediyoruz!

  • Yataklı kurumlar yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek nöbet ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın ön koşulsuz tanımlanmasını istiyoruz!

“Genç hekimlerin çoğu yurt dışına çıkmak istiyor”

Basın açıklamasının ardından söz alan İntörn Hekim Ömer Ali Özbaş, intörn hekimlerin TUS sonunda nöbetleri rahat olan bölümlerin daha çok tercih edildiğini, bu nöbet ve fazla iş yükü baskısından dolayı hekimlerin bu bölümleri tercih etmediklerini ifade ediyor. Özbaş, hekimlerin bu sorunlarından dolayı yurt dışına çıkmak istediğine dikkat çekti.

Ardından söz lan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı Rümeysa Berin Şen’in yaşamını yitirdiğini ifade etti.

“Bu ölümlerin sebebi sağlıkta dönüşümü hayata geçirenlerdir”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ise bu ölümlerin sebebinin sağlıkta dönüşümü hayata geçirenler olduğunu ifade etti. Dönüşüm sürecinde sağlık emekçilerinin artan iş yükünün artık cana mâl olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları tüm kamuoyu tarafından taktirle karşılandı. Ama bakanlığın bize gösterdiği sorunlar karşısında gösterdiği duyarsızlık bizi gerçekten çok üzdü. Rümeysa şahsında tüm sağlık çalışanlarının başı sağ olsun

Sağlık emekçisi vekillerden hekimlere destek

Yıldırım’ın ardından CHP Ankara milletvekili ve aynı zamanda hekim olan Murat Emir, CHP Ankara milletvekili ve aynı zamanda eczacı olan Gamze Taşçıer, CHP Kayseri milletvekili ve aynı zamanda hekim olan Çetin Arık ve HDP Iğdır milletvekili ve aynı zamanda hekim olan Habip Eksik söz alarak sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iktidarın adım atması gerektiğini ifade ettiler.

Vekillerin sözlerinin ardından eylem sonlandırıldı.

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur