Metin Lokumcu Davası: Sanık polislerin davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine itirazı reddedildi

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Metin Lokumcu Davası'nın 2. duruşmasında mahkemenin görevsizliği ile TCK 87/4 hükmü uyarınca dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti. Mahkemenin görevsizlik kararına itiraz eden sanık polisler ve avukatların itirazları Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi

Metin Lokumcu Davası: Sanık polislerin davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine itirazı reddedildi

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Metin Lokumcu Davası’nın 2. duruşmasında mahkeme, mahkemenin görevsizliği ile TCK 87/4 hükmü uyarınca dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Mahkemenin görevsizlik kararına sanık polisler İlhami Çalı, Saim Baktimur, Haktan Yakıcı, Mehmet Seyfettin Uzun, Fatih Ünlü ve sanıkların avukatları itiraz etti.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polisler ve avukatlarının itirazını oybirliğiyle redderek davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görümesinin uygun olduğuna kanaat getirdi. Mahkeminin kararındaki ifadeler şöyle:

Her ne kadar sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede eylemlerinin TCK m.85/1 kapsamında taksirle öldürme suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; Polis amir ve memuru olan sanıkların bir kısmının çıkan olaylarda gaz kullanarak bir kısmının ise gaz kullanma emri vererek olaylara müdahale ettikleri, meydana gelen olay nedeni ile olaylara karışan Metin Lokumcu’nun öldüğü, Adli Tıp raporlarına göre ölümün ölende mevcut kalp rahatsızlığından meydana geldiği ancak yakın mesafeden gaza maruz kalmasının bu rahatsızlığı tetikleyeceğinin ve meydana gelen ölümle illiyet bağının olacağının belirtildiği, sanıkların öleni hedef alarak mı yoksa hedef almaksızın mı gaz sıktıklarının yargılama ile ortaya konulacağı, sanıkların öleni hedef almaksızın gaz sıkmaları halinde eylemin taksirle öldürme suçu yönünden değerlendirilebileceği ancak ölenin hedef alınarak gaz sıkılması halinde bu kez zor kullanmada sınırın aşılıp aşılmadığının tartışılması gerekeceği, zor kullanmada sınırın aşıldığının tespiti halinde bu kez eylemin TCK m.256 yollaması ile TCK m.87/4’de düzenlenen “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi” suçunu oluşturacağı, TCK’nın 87/4 maddesinde yazılı suça ilişkin kanıtların tartışma ve değerlendirilmesinin üst derece Ağır Ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek, mahkemesince verilen görevsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

İlgili haber:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur