Türkiye’nin dört bir yanında “İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz” isyanı

İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi için 1 Temmuz’a kadar her gün eylemler düzenleyen kadınlar ve LGBTİ+'lar 1 Temmuz'da Türkiye'nin her yerinde sokağa çıktı

Türkiye’nin dört bir yanında “İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz” isyanı

İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi için 1 Temmuz’a kadar her gün ses çıkaran, eylem düzenleyen, yol kesen kadınlar ve LGBTİ+’lar 1 Temmuz’da Türkiye’nin her yerinde sokağa çıktı.

Hopa

Karadeniz Kadın İnisiyatifi’nin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar ellerinde “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” yazılı pankartla Hopa eski hastane önünde toplandı.

Tarsus

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Tarsus Kadın Platformu’nun çağrısıyla Yarenlik alanında buluştu. Toplanma alanı olan Halk Eğitim Merkezi önünden Saat Kulesi’ne doğru yürüyüş yapıldı. Burada basın açıklaması okundu. Basın metnini Yasemin Yücel okudu.

Yücel, “Bu ülkede maalesef hukuk dediğimiz şey anca bu zihniyetin türemesine hizmet ediyor. Tam da bu sebeple artık iyice ayyuka çıkmış bu hukuksuz kararınız bizim nezdimizde yok hükmündedir! Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bizim için bitmedi. Biz her gün yeniden başlıyoruz, hayatın her alanında, her yerde, her an mücadele ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki biz İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Yüzyıllardır süren bu mücadele emeğimizle, bedenlerimizle, kimliklerimizle, arzularımızla eşit, özgür, erkek-devlet şiddetine maruz kalmadan yaşayana kadar da bitmeyecek” dedi.

Eylem Koro Mor’un isyan şarkısıyla, danslarla sonlandırıldı.

Fotoğraflar: Esma Doğan

İzmir

İzmir’de “İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz” diyenlere polis saldırdı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplananları ablukaya alan polis kadınlara ve LGBTİ+’lara saldırdı.

Polis ablukasına direnenler Alsancak İskele’ye doğru yürüyüşe geçti. İskele’de buluşan kadınlar ve LGBTİ+’lar “Dünyayı yerinden oynatacağız” sloganlarıyla dans etti.

Antakya

Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla Antakya Parkı’nda bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar isyanlarını haykırdı. Eylemde “İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz” yazılı pankart açıldı.

Yapılan basın açıklamasında “Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı’da 73 yaşındaki bir kadına yapılan cinsel saldırı İstanbul Sözleşmesinin uygulanmamasının sonucudur. Bu suçu işleyen tek başına Mustafa Yaşatır değil,sözleşmeden çekilen  iktidardır. Şiddetin, kadın katliamının, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ+’ların sistematik olarak hedef gösterildiği bir ortamda, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, tüm bu suçlara zemin hazırlamak demektir” denildi. Açıklama şöyle sürdü:

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bizim için bitmedi. Biz her gün yeniden başlıyoruz, hayatın her alanında, her yerde, her an mücadele ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki biz İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Yüzyıllardır süren bu mücadele emeğimizle, bedenlerimizle, kimliklerimizle, arzularımızla eşit, özgür, erkek-devlet şiddetine maruz kalmadan yaşayana kadar da bitmeyecek. Bunu asla kabul edemeyiz. İşte bu yüzden bizi cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, konuştuğumuz dil, yaşadığımız hayat üzerinden ayrıştırma çabalarının karşısında, birimizin şiddet gördüğü koşulda hiçbirimizin güvende olmadığının bilinciyle, hep birlikteyiz. 20 Mart’tan beri katilleri değil kadınları, LGBTİ+ları engellemek için yaptıkları her şeye rağmen sokaklardayız, her yerdeyiz. Çünkü bu bizim için bir hayat mücadelesi!

İskenderun

İskenderun Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar eski bit pazarı alanında, Güvercinlik Parkı önünde basın açıklaması düzenledi. Eylemde “Nöbetteyiz, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” yazılı pankart açıldı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Yaşasın kadın mücadelemiz”, “Kadın yaşam özgürlük” sloganları atıldı.

Açıklamada, “Temelini kadınların yüzyıllardır mücadelesini verdikleri ve savundukları eşitlik talebi oluşturan İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının geri alınması, sözleşmenin yeniden yürürlüğe girerek yükümlülüklerinin uygulanması amacıyla bugün Türkiye’nin dört bir tarafından kadınlar ve kadın artılar yine sokaklarda. Bizler kazanılmış  haklarımızdan, hayatlarımızdan ve güvencemiz İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyen kadınlarız” denildi.

Sözleşmeden çekilme girişiminin, insan haklarına, özellikle de kadın ve LGBTİ+ haklarına karşı küresel saldırıların doruk noktası olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

Dünyadaki toplumsal cinsiyet karşıtı saldırılara karşı ulusötesi, kesişimsel bir  şekilde sesimizi birleştirdik, bu saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Kararlıyız, herkes için toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekleşinceye, şiddetin ve ayrımcılığın olmadığı eşit bir yaşam talebimiz karşılanıncaya kadar mücadele edeceğiz.

Edirne

Edirne Kadın Platformu’nun çağrısıyla Antik Park’ta buluşan kadınlar ve LGBTİ+’lar basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın bitiminde müzik eşliğinde balonlar uçuruldu.

Bugüne kadar sözleşmeyi uygulamadığı için binlerce kadının katledilmesine neden olan siyasi iktidarın, sözleşmeyi kendisi için bir tehdit olarak gördüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Sözleşmesi’nin siyasal iktidar ve iktidarla aynı ideolojiden beslenen gerici çevrelerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almasıdır. Kadınları değil erkek egemen aileyi korumayı önceleyen, şiddeti değil boşanmayı engellemeyi amaç edinen iktidarın cinsiyetçi saldırılarının hedefi, kadınları kamusal alanlardan çekip eve hapsetmek, ‘tek’çi, gerici ideolojisini kadınların yaşamı üzerinde kurduğu denetimle tüm topluma yaymaktır. Bahsedildiği gibi erkek egemen aileyi parçalayan İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmeyi savunanalar değil, erkek şiddeti ve bu şiddeti önlemek için oluşturulan sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenlerdir. İstanbul Sözleşmesi’nin nefret diliyle beslenen ırkçı, gerici kesimlerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, medeni hal, göçmenlik statüsü gibi nedenlerle hiçbir kesimin ayrımcılığa uğramamasını temin etmesidir.

Bursa

Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla Fomara Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar Kent Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

Eylemde “Lubunyanın inadı inat: Yaşayalım”, “LGBTİ+ var öyle bir şey”, “Aileniz sizin olsun biz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşındı.

Çanakkale

İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi’nin çağrısıyla kadınlar ve LGBTİ+’lar Çanakkale’de bir araya geldi. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyenler Mümtaz Pirincciler Meydanı’ndan geçerek İskele Meydanına yürüdüler. Polis’in Bankalar Caddesi’ne girilmesine izin vermemesi üzerine kitle “Kadınlara değil katillere barikat” sloganı attı.

Antalya

Antalya Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kışlahan’da toplanan kadınlar ve LGBTİ+’lar Attalos’a yürüdü. Eylemde “Yaşamak istiyoruz” yazılı pankart taşındı. Katledilen kadınların fotoğraflarının basılı olduğu kartonlar yere dizildi.

Basın açıklamasını Songül Şarklı okudu.

Şarklı, “Elmalı’da 6 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulunan faillerin çocukların yazılı ve resimli anlatımı ile adli tıp raporuna rağmen tahliye edildi! İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmaya çalışanlar, Ensar Vakfı’nı koruyanlar, Çocuk istismarcılarını af yasasını çıkartmaya çalışanlar suçludur, sorumludur. Faili devlet, faili AKP’dir! Derhal, istirmacılar tutuklanmalı, gerici tarikatlar kapatılmalıdır” dedi.

Mersin

Mersin’de kadınların ve LGBTİ+’ların Kushimato Sokağı’ndan Barış Meydanı’na yaptıkları yürüyüş Kushimato Sokağı’nın sonunda polis tarafından kesildi. Polis saldırısı sırasında hafif yaralananlar oldu. Polisin fiziksel tacizine uğrayanlar oldu.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

Polis barikatı aşıldı. Coşkulu bir yürüyüş gerçekleşti. Barış Meydanında basın açıklaması okundu. Basın metnini Zeliha Korkmaz ve Elmas Kara okudu.

Açıklamada polis şiddeti teşhir edildi.

Eskişehir

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla Adalar Migros önünde toplanan kadınlar ve LGBTİ+’lar Ulus Anıtı’na yürüyüş yaptı. Burada yapılan açıklamayı Elinsu Karausta okudu. Karausta açıklamada şunları söyledi:

Bugün resmen İstanbul sözleşmesinden çıkıldı ama bizler bugünden sonra da sözleşmeyi nasıl kazandıysak öyle savunmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, erkek adalet değil, gerçek adaletin uygulandığı, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek hakkımız! Söz konusu olan hayatımız!

Haklarımıza, sözleşmemize göz dikenlere sesleniyoruz… Mücadeleyle kazandığımız, tüm toplumun kabul ettiği haklarımızın bir tekinden bile vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesini nasıl kazandık ise öyle savunmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi’nden değil önümüzden çekilin!

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, 1. Eskişehir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polis müdahalesi nedeniyle okunamayan basın metnini de eylemde okudu. Eylem müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Adana

Adana’da saat 18.00’de İnönü Parkı’nda bir araya gelenler açıklama yaptı. Açıklamayı Ayşe Bezeğiş okudu. Bezeğiş şunları söyledi:

Sanıyorlar ki gece yarısı karar çıkarsa, bir anda sözleşmeyi elimizden alırlarsa, ben yaptım oldu derlerse, üstümüze polis yığarlarsa biz susarız. Sanıyorlar ki kabul eder de İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçeriz. Sanıyorlar ki evlerimizde sessizce oturur, kararlarını kabul ederiz.

Hayır kabul etmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi’nden de haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz!

Samsun

Samsun Kadın Dayanışması’nın çağrısıyla yapılan eylemde kadınlar Çiftlik Caddesi boyunca yürüdü.

İlgili haberler:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur