Adana Üniversite Dayanışması: “Boğaziçi’nin yanındayız”

Adana Üniversite Dayanışması, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı direnişlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarının yanında olduklarını göstermek için sokağa çıktı

Adana Üniversite Dayanışması: “Boğaziçi’nin yanındayız”

Adana Üniversite Dayanışması’ndan öğrenciler bir basın açıklaması yaparak, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı devam eden direnişlerinde Boğaziçili arkadaşlarının yanında olduklarını söylediler.

“Kayyum rektörlere karşı yaşasın üniversite dayanışması” diyerek Duygu Kafe Gençlik Meydanı önünde toplanan öğrenciler, “kayyum rektör” sorunun sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin değil bu ülkedeki herkesin sorunu olduğunu belirtti.

Öğrenciler, bütün atanmış rektörlerin derhal istifa etmesini, üniversitelerde özerkliğin ve özgür düşünce ortamının sağlanmasını, polis şiddetine, hukuksuz gözaltılara, gözaltında taciz ve cinsel şiddete son verilmesini talep ettiler.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Bezeğiş şunları söyledi:

Boğaziçi Öğrencileri günlerdir iktidarın kayyumuna direniyor. Belediyelere, derneklere, üniversitelere kayyumlar atayarak bunu gerçekleştirmek istiyor ve bu saldırılardan üniversiteler de üzerine düşen payı alıyor. Tüm muhalifler ihraç ediliyor, üniversite öğrencileri baskı, soruşturma terörüne maruz kalıyor. Üniversite topluluklarının etkinlikleri yasaklanıyor. Üniversiteler kayyum politikasıyla baskı altına alınmaya, susturulmaya çalışılıyor.
Son dönemde atanan rektörlerden olan Boğaziçi’ne atanan Melih Bulu ise bunun sadece bir örneğidir. Boğaziçi üniversitesi öğrencileri atanan kayyum rektöre karşı direnişlerini sürdürmektedir. Bizler biliyoruz ki bu sadece Boğaziçi’nin sorunu değildir. İktidarın kayyum politikası hepimizin ortak sorunudur. Melih Bulu atanan ilk rektör değil, atanan son rektör de olmayacaktır. Bu hem bütün üniversitelerin hem de ülkenin tamamının sorunudur. Kayyum rektör atamaları her üniversitede üniversiteye dönük bir saldırıdır. Bu saldırılara karşı bizler elbette üniversitelerimizi savunacağız.

Bugün bütün üniversiteler iktidarın güdümüne alınmaya çalışılıyor. Bunu engellemenin tek yolu tüm üniversitelerde örülecek birleşik mücadeledir. Bizler de Adana’daki üniversite öğrencileri olarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelelerini sahipleniyor ve mücadelelerini, mücadelemiz olarak görüyoruz.
Çukurova üniversitesi öğrencileri olarak, üniversitenin öznelerini tanımayarak Boğaziçi üniversitesine atanan kayyum rektör Melih Bulunun ve tüm kayyum rektörlerin karşısında direnen arkadaşlarımızın yanındayız!
Kayyum rektör istemiyoruz çünkü üniversitenin karar alma mekanizmalarını öznelerini ve özerkliğini yok sayarak rektör atamak üniversitelerimizi iktidarın keyfiyetine teslim etmektir belediyelerle başlayan ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanan faşist kayyum siyaseti OHAL ile devreye sokulmuş ve kalıcı hale getirilmiştir. Kayyumlar bugün yalnızca üniversitenin teslim alınması değil siyasi iktidarın toplumu iradesizleştirme ve tüm toplumsal alanları işgal etme politikasının bir parçasıdır.Artık yeter!

Bilimsel düşüncenin değil sermayenin önderliğinde bir üniversite yaratmaya çalışıyorlar. Biz öğrencilerin bunu kabul edeceğini, demokratik ve bilimsel eğitim talebinden vazgeçeceğimizi sanıyorlarsa çok yanılıyorlar! Kayyum rektörler AKP rejiminin üniversitelerde kurmaya çalıştığı baskı rejiminin birer temsilcisi olarak öğrencilerin her türlü talebine ve temsiliyetine engel olmaya çalışıyorlar.

4 Ocak günü yapılan eylemlerde polisin protesto haklarını kullanan üniversitelilere saldırısı kabul edilemez. Saldırıyı yapanların kendilerini meşrulaştırmak için üniversitelileri terörist olmakla suçlamaları yetmiyormuş gibi gözaltına alınan arkadaşlarımızın çıplak aramalara, tacize, tecavüz tehditlerine uğradıklarını biliyoruz. İşkence insanlık suçudur. Bu yarattıkları algıyı desteklemek için Boğaziçi öğrencisi olmayan kişilerin de eylemde bulundukları söylendi. Öğrenci dayanışması sonuna kadar meşrudur, bizler Türkiye’nin dört bir yanından bugün ise Adana’dan sesleniyoruz arkadaşlarımız yalnız değildir! Bizler kayyum rektör atamalarına akademiyi iktidarın ve sermayenin keyfiyetine bırakanlara karşı çıkıyoruz. Demokratik, laik, bilimsel, cinsiyet eşitliğine dayalı bir üniversite inşa edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Çukurova üniversitesi öğrencileri olarak;
1- bütün atanmış rektörlerin derhal istifa etmesini
2- üniversitelerde özerkliğin ve özgür düşünce ortamının sağlanmasını
3- polis şiddetine, hukuksuz gözaltılara, gözaltında taciz ve cinsel şiddete son verilmesini talep ediyoruz!

Kayyum rektör istemiyoruz!
Boğaziçi Yalnız Değildir!
YAŞASIN ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI

ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR BİZİMLE ÖZGÜRLEŞECEK

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur