Fener-Balat dönüşümünde kamu yararı yok, proje iptal

Fatih Belediyesi’nin Fener-Balat-Ayvansaray’da yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi FEBAYDER’in açtığı dava ile iptal edildi. Mahkeme, projenin “kamu yararına ve hukuka” uygun olmadığına hükmetti

fenerbalatayvansaray

UNESCO tarihi miras listesinde olan Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde Fatih Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinin imar planları İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fener Balat Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) tarafından açılan davaya Kültür Bakanlığı ve Fatih Belediyesi de müdahil olmuştu. Davada mahkeme 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı’nın yenileme projesi ile ilgili kısmının “şehircilik ilkelerine, planlama ve koruma esaslarına, kamu yararına ve hukuka” uygun olmadığına hükmetti. Planın iptaliyle Fener-Ayvansaray arası uygulanması planlanan kentsel yenileme projesinin dayanağı ortadan kalktı.

“Mevcut nüfus nereye taşınacak?”

Mahkeme kararında projenin bölgenin sosyal yapısını değiştireceğine, planda mevcut nüfusun nereye taşınacağı ve bu nüfusun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının açıklığa kavuşturulmadığına karar verildi. Yine yenileme alanına ilişkin kararların 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na işlenmesi plan bütünlüğüne aykırı bulundu.

Dernek Başkanı İbrahim Güntekin, “Bu plan, yenileme avan projesinin uygulanması ve insanların mülkiyetini elinden alıp GAP inşaata teslim etmek için yapıldı. Şu an yenileme projesinin  dayanağı kalmadı. Yine bu planda tarihi tescilli binaların olduğu parseller yeşil alan olarak planlanmıştı. Bu iptal kararıyla tarihi binalar yeşil alan statüsünden kurtulmuş oldu” dedi.

Güntekin, yenileme projesi sırasında yapılan uygulamalara da dikkat çekti: “Projeyi gerçekleştirecek GAP inşaatın 2 No’lu Yenileme Kurulu’na gönderdiği bir yazı var. Özetle diyor ki; ‘Biz buradan ihale aldık üçüncü şahıslara izin verilmesin’ Yani mülk sahiplerini üçüncü şahıs durumuna düşürmüşler. Yeni projelerde haklarımızın korunmasını istiyoruz.”

Ne olmuştu?

UNESCO tarihi miras listesinde olan Fener-Balat semtlerinde Tahta Minare, Molla Aşkı, Atik Mustafa Paşa ve Balat Karabaş mahalleleri 5366 sayılı yasa kapsamında ‘yenileme alanı’ ilan edilmiş, Fatih Belediyesi tarafından yürütülen projenin ihalesi 2007’de GAP inşaata verilmişti. Avan projede 278 bin metrekarelik alanda rezidans, butik otel ve ofis yapılması planlanıyordu. Proje 2012’de İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Yenileme alanı ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan acele kamulaştırma kararları ise Danıştay 6. Daire tarafından acele kamulaştırmanın savaş gibi olağanüstü durumlarda uygulanabileceği belirtilerek iptal edildi.

Kaynak: Birgün, Taraf

Sendika. Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur