Sabahat Akkiraz’a çağrı: Sizi dinlemesi engellenen Filistinli kadınlar için İsrail Ud Festivali’ne gitmeyin!

DPAI (Don’t Play Apartheid Israel/Apartheid İsrail’i İçin Müzik Yapmayın)[i] grubundan

Sabahat Akkiraz ve topluluğuna açık mektup[ii]

İsrail Ud Festivali’ni boykot edin!

(Bu açık mektupta halk ve tasavvuf müziği yapan Türkiyeli ses sanatçısı Sabahat Akkiraz’dan apartheid İsrail’indeki gösterisini iptal etmesi isteniyor. Akkiraz’ın twitter adresi: https://twitter.com/sabahatakkiraz.)

Sayın Sabahat Akkiraz ve topluluk üyeleri Tayyar Erdem, Savaş Gövtepe, Mustafa Doğan, Mehmet Sarıaltun, Alsan Ozan Aslan,

DPAI adına Filistinlilerin İsrail’e kültürel boykot çağrısını destekliyoruz ve sizi 9 Kasım 2013 günü saat 21.00’da Kudüs’te, Jerusalem Theater, Henry Crown Hall’de yapılacak olan İsrail Ud Festivali’nde ayrımcı bir salonda sahneye çıkma planınızı iptal etmeye çağırıyoruz. İsrail’in sömürgecilik, işgal ve apartheid politikaları nedeniyle Filistin sivil toplumu Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) uygulama çağrısı yapmıştır.

İsrail’in Filistinlilere karşı onlarca yıldır uyguladığı sistematik baskı ve insan hakları ihlallerini gizleme çabaları uluslararası toplum gözünde ilerici ve demokratik bir görünümü koruma becerisine bağlıdır. Bu çabaları çoğu kez kendini “Ortadoğu’nun tek demokrasisi” olarak tanıtmaya kadar varmaktadır. Oysaki İsrail’in apartheid politikaları konserler gibi eğlence etkinliklerinin bile içine işlemiştir. İsrail’in gaddarca işgali altındaki Batı Şeria’da ya da ortaçağı andıran bir İsrail kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinli hayranlarınızın, konserinizi dinlemek üzere Kudüs’e gelmeleri yasaktır. En temel hakları yadsınan bu 4 milyon insan arasında çok sayıda Filistinli kadın da sizi dinleyerek güç kazanma olanağından yoksun kalacaktır.

Filistin halkının temel hakları yadsınmaktadır: dolaşım özgürlüğü, çalınmış topraklarına ulaşma özgürlüğü, insanlıkdışı bir baskıyla karşılaşmadan haksızlığı protesto etme özgürlüğü… Gazze Şeridi’nde yaşayanlar (ki %56’sı çocuktur) suya, ilaca, inşaat araç gereçlerine erişimlerini kısıtlayan yıpratıcı bir kuşatma altındadır. Bu havsalaya sığmayacak durum, planlanan konserinizin mekânına topu topu bir saatlik mesafededir. Doğu Kudüs’te, konser mekânınızdan uzaklığı dakikalarla ölçülebilecek Silvan mahallesinde çocuklar uluslararası hukuka aykırı olarak evlerinden zorla alınmakta, ana babalarına ya da avukatlara ulaşma hakkı tanınmaksızın şiddetli polis sorgularına götürülmektedir.

Kadınlar, akademisyenler, işçiler gibi çeşitli kesimlerden 170 farklı örgütü içeren Filistin sivil toplum temsilcilerinin, İsrail politikalarına karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) çağrısı vardır. İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uyarak mevcut politikalarını değiştirinceye kadar uluslararası sanatçılar İsrail’de sahneye çıkmamaya çağrılmaktadır.

Kimi sanatçılar sanatlarını İsrail kamuoyunu dönüştürme ve barış mesajlarını yayma amacına hizmet eden bir araç olarak kullanmak üzere iyi niyetle İsrail’de sahneye çıkmaktadır. Bunun örneklerinden biri Roger Waters’tır. Bu sanatçılar daha sonra gösterilerinin bütün iyi amaçlarına rağmen kendilerinden çalındığını, İsrail’in süregiden baskı politikalarına yeşil ışık yakmak üzere kullanıldığını görmektedir. Sizin konseriniz aşağıda görüldüğü gibi şimdiden İsrail kurulu düzeninin vitrininde yer almıştır:

“Türkiye parlamentosunda milletvekilli olan Sabahat Akkiraz etnik müziğin en önemli yaratıcı ve seslendiricilerinden biri olarak öne çıkan bir halk şarkıcısıdır. Bu onun İsrail’deki ilk konseri olacaktır. … Sabahat Akkiraz yirmiyi aşkın albüm doldurmuş, bütün dünyada sahneye çıkmış ve 2010 Altın Kelebek Türk Halk Müziği En İyi Kadın Solist ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır. Bu yılki Ud Festivali [Akkiraz’ın] İsrail’deki tek konseriyle kapanacaktır.

Sahneye çıkmamak, bölgede adaletin desteklenmesi için önemlidir, çünkü İsrailli karar vericiler Filistin halkına yönelik insanlıkdışı politikalarının küresel sivil toplumca onaylanmadığını anlamaya başlamaktadır. Kimi önemli sanatçılar şunları söylemiştir:

Roger Waters: “Kanımca İsrail’in Gazze’de kuşatma altında yaşayan Filistinlilere ve işgal altında bulunan (Doğu Kudüs dahil) Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik zalimane egemenliği ve İsrail’de mültecilerin evlerine dönme hakkının inkâr edilmesi, Filistinlilerin sivil, şiddetsiz direnişinin bütün dünyadaki adil düşünceli insanlar tarafından desteklenmesini gerektirmektedir. Benim açımdan bunun anlamı yalnızca Filistin halkıyla değil, İsrail uluslararası hukukta yer alan üç temel insan hakkını tanımadığı sürece Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) kampanyasına katılarak hükümetlerinin ırkçı ve sömürgeci politikalarına karşı çıkan binlerce İsrailliyle de dayanışmamı açıklamaktır.”

Ross Daly, Giorgos Xylouris, Giorgos Manolakis ve Kelly Thoma 2012 İsrail Ud Festivali’nde çalma programlarını şu açıklamayla iptal ettiler: “Ne de olsa duyguları ve duyarlıkları olan müzisyenleriz, her koşul altında işleyecek müzik makineleri değiliz.”

Macy Gray: “Hakikatle yüzleştim ve şimdi bildiklerimin küçük bir bölümünü o zaman bilseydim orada kesinlikle çalmayacağımı açıkladım.”

Cassandra Wilson: “İnsan hakları eylemcisi olarak İsrail’e kültürel boykotu benimsiyorum.”

Sabahat Akkiraz,

Artık barikatların belirginleşmiş olduğunu ve bu konuda politik bir tavır almaktan kaçınmanın mümkün olmadığını anlayarak ahlaki bir tavır almanızı rica ediyoruz. İsrail apartheid’ının temiz bir görüntü ardına saklanmasına ortak olma kararınızı lütfen gözden geçirin. Baskıya karşı özgürlüğün yanında, kökleri derinlere uzanan ırkçılığa karşı herkes için adalet ve eşitliğin yanında yer alın.

Dostlukla,

DPAI[i] Müzisyenlerin ve diğer sanatçıların PACBI çağrısına uyarak İsrail’e yönelik boykota katılmasının önemine inanan, dünyanın birçok ülkesinden 1000’i aşkın üyesi olan bir grubuz. İşgal altında, mülteci kamplarında ve bütün dünyada diasporada yaşayan Filistinliler için adaletin sağlanmasına yönelik çabalar açısından bu boykot çok önemlidir.

[ii] Mektubun İngilizce aslı için DPAI ve PACBI sayfalarına bkz: http://refrainplayingisrael.blogspot.com/2013/10/open-letter-to-sabahat-akkiraz-band.html ve http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2266.

[Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından çevrilmiştir]

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur