Borçla prangalanmış işçi, bu kez artık evinde de 24 saat denetlenen, işsiz kalmamak için çırpındırılan, ailesinin önünde çaresiz bırakılan değersiz bir nesneye dönüştürülmek istenmektedir ...
Emekçiler için ne evde ne de işyerinde sağlıklı bir yaşam hakkı söz konusudur. Bu durumda emekçiye düşen, yaşam hakkı üzerinden önce sağlığını korumaktır. Kuşkusuz bunun için de mücadele etmek gerekir ...
Furkan Celep başkaldırısında, itirazında bir kaza, meslek hastalığı olmasa da devlet bir işçinin yaşamı için gerekli olanakları yaratmadığı için bu cinayet gibi olmayan bir cinayettir. Suç, elbette bi ...
Yaşamını sürdürmek için, bu nedenle bir gelir elde etmek için çalışan her emekçi için işyeri, ekmek kapısı olan her yer aslında bir hastalık ve cinayet mekânıdır ...
Türkiye sosyalist hareketinin işçi sınıfı var mıdır, yok mudur sorusuna güçlü bir yanıt olmuştur 15-16 Haziran başkaldırısı. Sınıfın varlığını göstererek bir sorunu çözmüştür. Ne var ki bu görkemli ba ...
Gezi’nin yedinci yılında, sadece ABD için demeyelim: Bu daha başlangıç. Kuşkusuz, zulmedilmiş, katledilmiş, potansiyel suçlu görülmüş, hapishanelerin özel olarak bu topluluklar, halklar için inşa edil ...
6 / 6