Halkı doğru bilgilendirecek, halkın bağımsız çıkarlarını savunmak için seferberlik yaratacak, iktidarın sınıfsal ve bununla ayrılmayacak biçimde siyasal saldırılarına aynı iddia ile cevap verecek, ser ...
1 Mayıs, kuyruğunu kıstırıp köşeye çekilen ideolojiler karşısında sosyalizm bayrağını santraya (bu oyunun başlangıç noktasına) dikmelidir. Halkın yaşamı ve geleceğini, hayatta kalıp kalmayacağını beli ...
Fıtratında dini gericilik, önceliklerinin ilk sırasında sermaye çıkarı olan, liyakati değil biatı şiar edinmiş kadrolardan oluşan bir iktidarın toplumu korumada başarılı olma ihtimali bulunamaz ...
3 / 3