1 7 8 979 / 79
Devrimciliğin kitabında, ‘Zafer garantiyse savaşırız, değilse savaşmayız,’ diye bir kural yoktur. Öyle zaman olur ki, yenileceğini bile bile dövüşürsün 1871’de 130 bin asker tarafından kuşatılan Paris ...
Politik mültecilik, istisnai haller dışında bir devrimcinin aklına ilk gelecek şey asla değildir, olmamalıdır. Bunun direniş faslı vardır... ...
Bugün liberallerin ve akademisyenlerin dillerinden düşürmedikleri faşizmin 1945’te öldüğü, onun yerini (sağ) popülizmin aldığı savı, tıpkı faşist terimi yerine “milliyetçi” terimini kullanırken yaptık ...
Dedesi CHP’nin ılımlı “Ortanın Solu” politikasına katlanamamıştı, torunu ise CHP’nin yarım yamalak muhalifliğine katlanamadı. Dedesi kazandığı mevkilerin çoğunu seçim başarılarıyla değil kriz durumlar ...
Kendisi masum sosyalistlerin tutuklanmasına alkış tutan biriydi ama biz onun tutuklanmasına alkış tutmayacağız. Bununla birlikte, etrafına solculuktan gelme bazılarını toplayarak “kahraman demokrasi s ...
Güncel siyasette ortaya atılan bir yalan, gerçek olmadığı apaçık olsa bile, kitlelerce benimsenebiliyor. Zamanımızda yalan artık sadece aşina olmadığımız alanlarla değil, gözlerimizin önünde cereyan e ...
Atalarından başlayarak çocukluğundan itibaren bu tür aşağılayıcı muamelelerle karşılaşmış, resmi dilde “Ermeni oğlu Ermeni” diye arşivlenmiş Garbis Altınoğlu, hiçbir zaman Türk halkına düşmanlık gütme ...
1 7 8 979 / 79