1 5 6 7 8 9 63 / 74
Post-Marksizm dünyada ve Türkiye’de çok sayıda sol parti, grup, yazar ve akademisyen tarafından kabul görüyor. Açıktan ve bütünsel olarak Laclauist-Mauffist çizgiyi benimseyenlerin sayısı belki o kada ...
Yeni dönemde neoliberal kapitalist politikaların uygulanmasında başı çeken muhafazakârlar, özellikle de Sosyal Demokratlar aşırı sağın yükselişi karşısında büyük güç kaybına uğramışlardır. Böyle bir d ...
Gramsci’nin politik iktidara giden yolun “sivil toplumun ele geçirilmesi”nden, yani ideolojik alanda hegemonya dolayımından geçtiği tezi, Avrokomünistlerin çıkış noktasıdır. Düzenin asli temelinin ide ...
Gramsci, dünya solu ideoloji ve siyaset haritasının neresinde durduğu en çok tartışılan Marksist düşünürler arasındadır. Bunun bir nedeni Korsch, Althusser, Zizek gibilerden farklı olarak parti önderi ...
Enver Hoca’nın UKH içinde ülkesinin ve partisinin küçüklüğüyle ters orantılı bir yeri var. Bu, yalnız devrim gerçekleştirmiş bir önder olmasından dolayı değil, geri bir ülkede devrimi Lenin ve Stalin’ ...
Önümüzdeki bir yıl içinde evrenselliği, kapsayıcılığı ve derinliği bakımından 1930 dünya ekonomik krizini aratır bir genel krizle karşılaşılması muhtemeldir. Birçok yönden olağan krizlerden ayrı özell ...
Artık “Yeni Türkiye”den eskisi kadar söz edilmiyor. Çünkü AKP yalnız ekonomide değil, siyasi İslam projesinde de dış politikada da çöküş sinyalleri veriyor. Baş sorumlu elbette AKP iktidarı ve başında ...
Yayımlandıktan sonra tahmin ettiğimden de geride bir kitapla karşılaştığımı söyleyebilirim. Daha çok başka örgütlerden devrimcilerin, yanı sıra bazı eski yoldaşlarının, Fatih’in hayatının bilinmeyen y ...
Mussolini Karagömleklilerini, Hitler Kahverengigömleklilerini çoğu işsiz güçsüz lümpenler, küçük esnaf ve köylüler, orta halli öğrenciler ve eski askerler, hatta işçiler arasından çıkarmışlardır. Bunl ...
1 5 6 7 8 9 63 / 74