1 2 3 4 5 6 8 36 / 72
Devletin baskı mekanizmalarının sürekli güçlendirilmesi, neo-faşist partilerin hükümetlere ve parlamentolara ortak olmaları ya da ana muhalefet rolü üstlenerek ana akım siyasete dahil olmaları 2008 kr ...
Emperyalist sistem yaşadığı sürece faşizm yok olmayacak, her toplumsal fenomen gibi değişim yasalarına tabi olarak varlığını koruyacaktır. “Neo” ön eki 1950’lerden sonra yeniden canlanan faşist hareke ...
Anti-faşist cephe ile devrim ve sosyalizm arasında doğru ilişki kuran, zamanı geldiğinde iktidarı devralmasını sağlayacak adımları atmasını bilenler kazandılar, Komintern çizgisini sağa bükenler kaybe ...
“Marksizm yoksa faşizm de yoktur” (E. Nolte), “Ekonomik kriz yoksa faşizm de yoktur” (A. Tasca), “Silahlı örgüt yoksa faşizm de yoktur” veya “Yukarıdan aşağıyaysa faşizm de yoktur” (“derin entelektüel ...
Tekel grupları sübvanse etmeseler Hitler ve Mussolini, ne yüz binlerle ölçülen çetelerini doyurup özel üniforma ve silahlarla donatabilirler ne o kadar çok yayın çıkarabilirler ne de şaşalı seçim kamp ...
Avrupa’da beklenmedik bir hızla yayılan faşist hareketlerin, devrimci dalganın düşüşüyle (1918-1923) bağlantılı yükselişleri tesadüf değildir. En radikal karşıdevrim biçimi olan faşizm, en radikal dev ...
Tekelci aşamada burjuvazi parlamenter demokrasiyi boynunda bir yük olarak görmektedir. Lenin’in “siyasal demokrasi serbest rekabete, siyasal gericilik ise tekellere tekabül eder” dediği bu aşamada, si ...
Walter Benjamin’in, “Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir” sözü, 21. yüzyıl için de geçerlidir. Faşizmle mücadele teorik donanım, tarih ...
Gün Zileli’nin Görüş sitesinde yayımlanan “TİKB Hatıratları” yazısını dostlarım haber vermeselerdi hiç fark etmeyecektim. On yıl önce yazılmış bir kitabın eleştirisinin bugün yapılması biraz garip kaç ...
1 2 3 4 5 6 8 36 / 72