1 2 3 4 5 9 27 / 74
Sedat Peker, kendi cenahından gözünü kırpmadan kahraman diyebileceği birini gösteremeyince soldan örnek vermek zorunda kalıyor. Çünkü içinde olduğu ortamın kurtlar sofrası olduğunu, herkesin birbirini ...
Nepotizm, kleptokrasi ve mafyokrasiye dayanan yeni faşizmin Türkiye’ye benzeyen bir türünü Macaristan toplumu yaşıyor. 2010’dan beri iktidarda olan Fidesz’in başkanı Viktor Orban, Türkiye’dekinin bir ...
Kapitalizm öncesi yağmacılık, haydutluk ve korsanlıktan farklı özelliklere sahip mafya ve organize suç kapitalist toplumun ürünüdür. Devletin zayıflığından güç alarak bir yandan bürokrasiyle, bir yand ...
Terörü faşizmin olmazsa olmaz unsuru olarak gören Dimitrov, faşizmin hegemonyasını burjuva demokrasilerinde olduğu gibi rıza (“insani tercih”) ile sağladığına inanan liberal tarihçiler tarafından sıkl ...
Nasıl darbeyi tek başına 24 Ocak Kararları’nın bir sonucu olarak görmek tarihsel gelişmeyi ekonomik etkenlerle sınırlayan bir çeşit ekonomizm idiyse, tek taraflı olarak ABD tezgahıyla açıklamak da iç ...
MHP, Türkiye sağı içerisinde seçmen desteğiyle ters orantılı bir nüfuza sahiptir. Bu etki, devlet desteğiyle tetik çeken elin ve parlamento kürsüsünden seslenen dilin şiddetiyle sağlanmıştır. Parlamen ...
Faşizmin liberal demokrasi ile sosyalizm karşısında “üçüncü yol” olduğu savı, toplumsal dayanağını oluşturan küçük burjuvazinin ara bir tabaka olmasından çıkarsanır. Görüneni esas alan yüzeysel bir gö ...
Faşizmin kavramsallaştırılmasına karşı çıkanlarla, anti-faşist yorumun üstesinden gelinmesi çağrısında bulunanların aynı kişiler olması tesadüf değildir. Faşizmin ezici bir mağlubiyetle sonuçlanan tar ...
1950-1990 yılları arasında “altın çağı”nı yaşayan askeri faşist diktatörlükler, bağımlı ülkelerde iktidardaki faşizmin tipik biçimini olarak dikkati çekerler. Paraguay, Guatemala, Brezilya, Uganda, Bo ...
1 2 3 4 5 9 27 / 74