1 2 3 4 5 27 / 41
Batı’dan dünyaya yayılan politik aktivizm cereyanı, 1789 Fransız Devrimi’nden 1917 Ekim Devrimi’ne ve müteakip devrimlere uzanan süreçte, profesyonel devrimciliğin tarihinde yaşadığı en büyük kırılmad ...
Che Guevara, Latin Amerika’nın hemen bütün ülkelerindeki gerilla mücadelelerinin esin kaynağı olmuş bir kahramandır. Bu bakımdan, 1970’lerden itibaren Latin Amerika solu içerisinde Marksizm’i inkâr ed ...
Gelecekte varisleri ileri atılmak için güç almak istediklerinde, hasımları ise her şey yolunda gidiyor sandıklarında ister istemez Haziran’ı hatırlayacaklardır. Gezi, devrimci tarihimizde şanlı direni ...
Post-Marksizm dünyada ve Türkiye’de çok sayıda sol parti, grup, yazar ve akademisyen tarafından kabul görüyor. Açıktan ve bütünsel olarak Laclauist-Mauffist çizgiyi benimseyenlerin sayısı belki o kada ...
Yeni dönemde neoliberal kapitalist politikaların uygulanmasında başı çeken muhafazakârlar, özellikle de Sosyal Demokratlar aşırı sağın yükselişi karşısında büyük güç kaybına uğramışlardır. Böyle bir d ...
Gramsci’nin politik iktidara giden yolun “sivil toplumun ele geçirilmesi”nden, yani ideolojik alanda hegemonya dolayımından geçtiği tezi, Avrokomünistlerin çıkış noktasıdır. Düzenin asli temelinin ide ...
Gramsci, dünya solu ideoloji ve siyaset haritasının neresinde durduğu en çok tartışılan Marksist düşünürler arasındadır. Bunun bir nedeni Korsch, Althusser, Zizek gibilerden farklı olarak parti önderi ...
Enver Hoca’nın UKH içinde ülkesinin ve partisinin küçüklüğüyle ters orantılı bir yeri var. Bu, yalnız devrim gerçekleştirmiş bir önder olmasından dolayı değil, geri bir ülkede devrimi Lenin ve Stalin’ ...
Önümüzdeki bir yıl içinde evrenselliği, kapsayıcılığı ve derinliği bakımından 1930 dünya ekonomik krizini aratır bir genel krizle karşılaşılması muhtemeldir. Birçok yönden olağan krizlerden ayrı özell ...
1 2 3 4 5 27 / 41