1 2 3 4 5 9 27 / 79
Komintern tanımını karşısına alanlar kendilerini ister istemez ana yolun dışında bulurlar. Bu demek değildir ki, tarihsel olarak geride kalmış Dimitrovcu faşizm analizinin yetersizliklerini ve o dönem ...
12 Eylül 1980 darbesi, tarihe, faşizm analizi ve faşizme karşı mücadele konusunda Türkiye solunu üst düzeyde test eden zorlu ve bütünsel bir sınav olarak geçti. Sosyalist sol olarak bu sınavdan başarı ...
Türkiye sosyalist solunun faşizmi en çok tartıştığı dönem 1974-1980 yılları arasıdır. Faşizm tartışmaları somut dünya ve Türkiye tahlilleri bağlamından ziyade, sınırlı sayıdaki literatürden genel doğr ...
Ağır koşullarda ve sıkı takip altında mücadele etmelerine rağmen Amerikancı bir parlamentodan veya NATO ordusundan devrim çıkabileceğini uman, yeraltına ve devrimci şiddete uzak duran her iki tarafın ...
Dışarıdan bakan biri alçakgönüllü, çalışkan, donanımlı, esprili, dost canlısı, devrimciliği özümsemiş biri olduğunu ilk bakışta anlayabilirdi. Karşılaşınca hemen gülümser, sevecen bir dille hâl hatır ...
Sedat Peker, kendi cenahından gözünü kırpmadan kahraman diyebileceği birini gösteremeyince soldan örnek vermek zorunda kalıyor. Çünkü içinde olduğu ortamın kurtlar sofrası olduğunu, herkesin birbirini ...
Nepotizm, kleptokrasi ve mafyokrasiye dayanan yeni faşizmin Türkiye’ye benzeyen bir türünü Macaristan toplumu yaşıyor. 2010’dan beri iktidarda olan Fidesz’in başkanı Viktor Orban, Türkiye’dekinin bir ...
Kapitalizm öncesi yağmacılık, haydutluk ve korsanlıktan farklı özelliklere sahip mafya ve organize suç kapitalist toplumun ürünüdür. Devletin zayıflığından güç alarak bir yandan bürokrasiyle, bir yand ...
Terörü faşizmin olmazsa olmaz unsuru olarak gören Dimitrov, faşizmin hegemonyasını burjuva demokrasilerinde olduğu gibi rıza (“insani tercih”) ile sağladığına inanan liberal tarihçiler tarafından sıkl ...
1 2 3 4 5 9 27 / 79