1 2 3 4 5 7 27 / 61
Anti-faşist cephe ile devrim ve sosyalizm arasında doğru ilişki kuran, zamanı geldiğinde iktidarı devralmasını sağlayacak adımları atmasını bilenler kazandılar, Komintern çizgisini sağa bükenler kaybe ...
“Marksizm yoksa faşizm de yoktur” (E. Nolte), “Ekonomik kriz yoksa faşizm de yoktur” (A. Tasca), “Silahlı örgüt yoksa faşizm de yoktur” veya “Yukarıdan aşağıyaysa faşizm de yoktur” (“derin entelektüel ...
Tekel grupları sübvanse etmeseler Hitler ve Mussolini, ne yüz binlerle ölçülen çetelerini doyurup özel üniforma ve silahlarla donatabilirler ne o kadar çok yayın çıkarabilirler ne de şaşalı seçim kamp ...
Avrupa’da beklenmedik bir hızla yayılan faşist hareketlerin, devrimci dalganın düşüşüyle (1918-1923) bağlantılı yükselişleri tesadüf değildir. En radikal karşıdevrim biçimi olan faşizm, en radikal dev ...
Tekelci aşamada burjuvazi parlamenter demokrasiyi boynunda bir yük olarak görmektedir. Lenin’in “siyasal demokrasi serbest rekabete, siyasal gericilik ise tekellere tekabül eder” dediği bu aşamada, si ...
Walter Benjamin’in, “Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir” sözü, 21. yüzyıl için de geçerlidir. Faşizmle mücadele teorik donanım, tarih ...
Gün Zileli’nin Görüş sitesinde yayımlanan “TİKB Hatıratları” yazısını dostlarım haber vermeselerdi hiç fark etmeyecektim. On yıl önce yazılmış bir kitabın eleştirisinin bugün yapılması biraz garip kaç ...
Lenin “herhangi bir devrimin en önemli sorunu devlet iktidarı sorunudur” der. Bu, başlangıcı ve gelişimi içinde sınıf mücadelesinin asıl yoğunlaşacağı alanın politik mücadele olacağı anlamına gelir. E ...
Devrim kavramının, zamanımızdaki gibi, yani toplumsal düzende radikal değişiklik anlamında kullanılması, Aydınlanma ve 1789 Fransız Devrimi dönemine rastlar. Fransız Devrimi’nden beri geniş kitlelerin ...
1 2 3 4 5 7 27 / 61