1 2 3 4 5 7 27 / 57
Tekelci aşamada burjuvazi parlamenter demokrasiyi boynunda bir yük olarak görmektedir. Lenin’in “siyasal demokrasi serbest rekabete, siyasal gericilik ise tekellere tekabül eder” dediği bu aşamada, si ...
Walter Benjamin’in, “Yirminci yüzyılda bu yaşadıklarımızın ‘hâlâ’ nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir” sözü, 21. yüzyıl için de geçerlidir. Faşizmle mücadele teorik donanım, tarih ...
Gün Zileli’nin Görüş sitesinde yayımlanan “TİKB Hatıratları” yazısını dostlarım haber vermeselerdi hiç fark etmeyecektim. On yıl önce yazılmış bir kitabın eleştirisinin bugün yapılması biraz garip kaç ...
Lenin “herhangi bir devrimin en önemli sorunu devlet iktidarı sorunudur” der. Bu, başlangıcı ve gelişimi içinde sınıf mücadelesinin asıl yoğunlaşacağı alanın politik mücadele olacağı anlamına gelir. E ...
Devrim kavramının, zamanımızdaki gibi, yani toplumsal düzende radikal değişiklik anlamında kullanılması, Aydınlanma ve 1789 Fransız Devrimi dönemine rastlar. Fransız Devrimi’nden beri geniş kitlelerin ...
devrim ve karşıdevrim diyalektik bir bütündür, biri yokken diğeri var olamaz. Bunları aynı sürecin ayrılmaz parçaları olarak anlamazsak ikisini de kavrayamayız. Karşıdevrim hareketinin altında sömürüc ...
Egemen sınıf içi çelişkiler analizini zorunlu kılan etkenlerden biri de düşman kampta esas darbenin kime indirileceğini belirleme gereksinimidir. İktidarı elinde tutan ve isabetli darbeler indirildiği ...
Burjuvazi ve proletarya arasındaki uzlaşmaz çelişkiler kaçınılmaz olarak sınıf mücadelesine yol açar. Bu mücadele bazen açık bazen örtük, bazen bilinçli bazen bilinçsiz, bazen sert bazen yumuşak, baze ...
Bütün belirtiler devrimci bir bunalımın unsurlarının olgunlaşacağının işaretlerini veriyor. Fakat bunun ne zaman, nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz ...
1 2 3 4 5 7 27 / 57