1 2 3 4 9 18 / 74
AKP’yi iktidara kimin taşıdığı sorusu stratejik bir öneme sahiptir. Bu konuda iki dinamikten, iki kaldıraçtan söz edilebilir. Birincisi Yıldızoğlu’nun da üzerinde durduğu “iç ve dış dinamiklerin tarih ...
Sol değil, radikal devrimci güçler faşist harekete karşı mücadelede görece başarılıydılar. Darbe imdatlarına yetişmese bozguna uğratılmaları ihtimal dışı değildi. Ancak Yıldızoğlu’nun sözünü etmeyip b ...
Faşist diktatörlük öncesine ve sonrasına “süreç olarak” bakmak yepyeni bir buluş değildir. Daha kapsamlı kaynaklar bir tarafa, Dimitrov ünlü tanımında bile “burjuva demokratik ülkelerde burjuvazinin g ...
Bugün ortodoks Marksizm-Leninizm dünya solu içinde azınlık durumundadır ne yazık ki. Ancak sosyalizmin yenilgisi atmosferi dağılıp, devrimler dönemine geçildiğinde tekrar ana akıma dönüşecektir ...
Komintern tanımını karşısına alanlar kendilerini ister istemez ana yolun dışında bulurlar. Bu demek değildir ki, tarihsel olarak geride kalmış Dimitrovcu faşizm analizinin yetersizliklerini ve o dönem ...
12 Eylül 1980 darbesi, tarihe, faşizm analizi ve faşizme karşı mücadele konusunda Türkiye solunu üst düzeyde test eden zorlu ve bütünsel bir sınav olarak geçti. Sosyalist sol olarak bu sınavdan başarı ...
Türkiye sosyalist solunun faşizmi en çok tartıştığı dönem 1974-1980 yılları arasıdır. Faşizm tartışmaları somut dünya ve Türkiye tahlilleri bağlamından ziyade, sınırlı sayıdaki literatürden genel doğr ...
Ağır koşullarda ve sıkı takip altında mücadele etmelerine rağmen Amerikancı bir parlamentodan veya NATO ordusundan devrim çıkabileceğini uman, yeraltına ve devrimci şiddete uzak duran her iki tarafın ...
Dışarıdan bakan biri alçakgönüllü, çalışkan, donanımlı, esprili, dost canlısı, devrimciliği özümsemiş biri olduğunu ilk bakışta anlayabilirdi. Karşılaşınca hemen gülümser, sevecen bir dille hâl hatır ...
1 2 3 4 9 18 / 74