1 2 3 9 9 / 77
Dinsel mesaj taşıyan sözcükler topluma ne kadar nüfuz ederse, propagandası da o ölçüde akışkanlık ve ekspansiyon kazanacaktır. İlahiyat dili toplumsal kültüre ve gündelik yaşama yerleştikçe siyasi İsl ...
AKP’nin stratejik sorunu zor aygıtlarını tamamlayacak kültürel hegemonyadır. Gezi’den itibaren sıklıkla tekrarlanan dil takıntısının kaynağında yatan asıl etken hegemonya sorunudur ...
Osmanlı Devleti’nde resmî dil Osmanlıca, din dili Arapça, yerel konuşma dili Türkçeydi. Bunların üçü de sınıf damgası taşır: İlk ikisi üst sınıfların, sonuncusu alt sınıfların dilidir ...
Marx ve Engels, kişideki adalet duygusunun Tanrı veya doğa vergisi olmadığını, başsız sonsuz bir özellik taşıyamayacağını, tüm öteki kategoriler gibi tarihsel olarak belirlenmiş sosyoekonomik kökene b ...
“Hak, hukuk, adalet” sloganı alanına giren talepler için mücadele etmek, iktidarı geri adım atmaya ve iyileştirmelere zorlamak doğru ve gereklidir. Kitleler harekete geçtiklerinde silik “adalet” taleb ...
Marx’ın yaklaşımı tarihi kendi başlarına var olan olaylar dizisi olarak değil, birbirleriyle ilişkili bir sürecin parçası olarak görmemizi, önemliyle önemsizi, birincil olanla ikincil olanı ayırt etme ...
Hitler’in iyi donanımlı askeri birlikleri Moskova’yı ele geçirip gamalı haçlı bayrağını Kremlin’e dikme hayali kurarlarken, proletaryanın generallerinin yönettiği Kızılordu birlikleri 1 Mayıs 1945’te ...
Eski ve yeni faşizm üzerine bir kitap yazıyorsanız onun tarihsel yerini, bir başka deyişle tarihsel koordinatlarını net olarak ortaya koymak zorundasınız. Yeni Faşizm kitabında, faşizmin ortaya çıkışı ...
Tanımla uzun açıklamaları veya analizi karıştırmamak lazımdır. Tanım, ele alınan konunun niteliksel yönünü ve belirleyici özelliklerini, yani özünü ortaya koymak, detaycılıktan veya tersine tek özelli ...
1 2 3 9 9 / 77