Meslek kanunu eşitsizleştirme, eşitsizleştirerek köleleştirmenin meşruiyet kanunudur. Ona karşı takınılacak tavır da bir yol ayrımına işaret etmektedir: Eğitim-Sen ya eşitlik mücadelesinin bir aracı o ...
1 / 1