Öğretmenini her fırsatta kutsal görmekle övünen Türkiye’de bu sürecin kutsala saygının tam hakkı verilerek, net biçimde bir dokunulmazlık altında, öğretmenin doğal bağışıklığının en iyi örneklerinin s ...
Türkiye’de eğitim alanın en yakıcı ve gündemde yerini hep koruyan sorunlardan biri, öğretmen istihdamıdır. (özellikle 1980 sonrası) 80lerin ikinci yarısında, getirilen ‘yeterlilik sınavı’ öğretmenleri ...
2 / 2