Kapitalist devlet çaresiz ya da beceriksiz olduğu için bu felaketler zinciri ortaya çıkmamıştır. Tam tersine sermayenin hareketi önündeki engelleri kaldırmaya yönelik politikalar bilinçli tercihtir ...
Pandemi sürecinden ve ekonomik krizden çıkmanın yolunu, işçi sınıfının kazanılmış haklarına saldırı olarak gören devlet ve sermayeye karşı sendikaların işçi sınıfının kazanılmış haklarını korumadaki r ...
2 / 2