1 2 9 / 13
Bir gün, tam olarak 14 Haziran 2018’de, bir şey oldu ve Emine Hanım’ın hayatı altüst oldu, o zamandan beri büyük acılar çekmekte, ama ‘adalet’ istemekten vazgeçmiyor. Resimlerine dikkatle baktığınızda ...
Türk dizilerinin ikili bir rolü var: bir yandan uluslararası neoliberal sermayenin yoksullaştırdığı yığınlara hayal satıyor, diğer yandan da devletin fonladığı tarihsel mitler inşa eden yapımlar dünya ...
Zaten yürütmenin yasamadan daima daha güçlü olduğu, ama 2017’deki referandumdan sonra yasamanın hiçbir öneminin kalmadığı, yargının iktidarın sopası haline geldiği, ekonomik politikaların kendisinin y ...
Velhasılı, HDP’nin kapatılması ve yöneticilerinin siyasetten men edilmesi davasının AYM’de olduğu, HDP’nin ırkçı kışkırtmalarla saldırılara uğradığı, pek çok yöneticisinin hapiste olduğu, kazandığı be ...
Patriyarkal egemenlik ilişkisi elbette özel alanda da hüküm sürüyor, zaten toplumsal olanın özel olana etki etmemesi düşünülemez ...
Konuşanların hepsi kabahati şirketin işi İspanya’ya ve Singapur’a taşıması kararına bağlıyorlar. “Bizim vergilerimizi başka ülkelerde harcayacaklar, oralardaki insanlara bizim emeğimiz ve paramız sonu ...
Yerleşik ve kurulu düzenin parçası geleneksel partilerde parti içi bürokrasinin dışarıdan kolaylıkla görülmeyen bir gücü var. Kendi kişisel çıkarları, içinde bulundukları ilişkiler ağı, var olanın sür ...
Eğer Türkiye’de en temel demokratik hakları savunan bir iktidar olsaydı Meryem’in başka bir ülkeye gönderilmesi söz konusu bile edilemezdi. Ama, İran’la yakın işbirliği içinde bir hükümet var ve İranl ...
Amerika’da ve Britanya’da Sanders ve Corbyn’in programları hem sermayenin kendisi hem de devleti sermayeyi desteklemek için düzenlemek isteyen neoliberal politikacılar tarafından hedef tahtasına oturt ...
1 2 9 / 13