1 2 9 / 10
Velhasılı, HDP’nin kapatılması ve yöneticilerinin siyasetten men edilmesi davasının AYM’de olduğu, HDP’nin ırkçı kışkırtmalarla saldırılara uğradığı, pek çok yöneticisinin hapiste olduğu, kazandığı be ...
Patriyarkal egemenlik ilişkisi elbette özel alanda da hüküm sürüyor, zaten toplumsal olanın özel olana etki etmemesi düşünülemez ...
Konuşanların hepsi kabahati şirketin işi İspanya’ya ve Singapur’a taşıması kararına bağlıyorlar. “Bizim vergilerimizi başka ülkelerde harcayacaklar, oralardaki insanlara bizim emeğimiz ve paramız sonu ...
Yerleşik ve kurulu düzenin parçası geleneksel partilerde parti içi bürokrasinin dışarıdan kolaylıkla görülmeyen bir gücü var. Kendi kişisel çıkarları, içinde bulundukları ilişkiler ağı, var olanın sür ...
Eğer Türkiye’de en temel demokratik hakları savunan bir iktidar olsaydı Meryem’in başka bir ülkeye gönderilmesi söz konusu bile edilemezdi. Ama, İran’la yakın işbirliği içinde bir hükümet var ve İranl ...
Amerika’da ve Britanya’da Sanders ve Corbyn’in programları hem sermayenin kendisi hem de devleti sermayeyi desteklemek için düzenlemek isteyen neoliberal politikacılar tarafından hedef tahtasına oturt ...
Hareketlerin kendilerinde, örgütlenme modelleri, diğer toplumsal hareketlere ilişkin tutumları, talepleri, sınıfsal nitelikleri, paradigmaları açısından belirgin benzerlikler var. Bunun yanında, her i ...
Sözleşme karşıtlığının sözcülüğünü yapan İslamcı ideologlar tam da ‘ara dönemdeki marazi semptomlar’dan. Tabii ki, bu gruplar ve söyledikleri biliniyordu, ama fütursuz, saldırgan ve pervasızca ortaya ...
Kadınların kendi haklarıyla ve kendisi olarak eşit yurttaş olmaya kalkışması, yani ona giydirilmiş toplumsal cinsiyetten, gerici gelenek ve düşüncelerden kurtulmaya kalkışarak bu doğrultuda yeni bir k ...
1 2 9 / 10