1 2 3 4 5 7 27 / 63
Şimdi sosyalistlerin önünde duran basit ve can alıcı soru budur: Sistemden kurtulmak isteyenlerin politik temsiline, öncülüğüne soyunacak mıyız? ...
Kırılan her dalın, ezilen her karıncanın ve her damla kanın hesabı tutulur koca bir halkın belleğinde; hesap vereceklerin fihristi ile birlikte ...
Sosyalistlerin önünde iki seçenek var tarihin içinde yuvarlanmak veya tarihin akışına müdahale etmek için inisiyatif almak. Evet, eksik bir şey var hayatımızda: politik öncülük! ...
Adalet bayrağını kim yükseltecek sorusunu kimlerin cevaplayacağı varılacak yeri de belirleyecektir. Sosyalistler her biçimde her tarafta bu bayrağı yükseltmelidir ...
Tüm uzlaşma yollarını tüketme faslındayız. Gayri meşru olana karşı direniş fikri canlı tutulmalı ...
Direnmenin olanaklarını yaratmak, can güvenliğinin yol ve yöntemlerini üretmek devrimcilerin görevidir ...
Hazırlık yapma zamanlarıyla harekete geçme zamanlarını iyi belirlemeliyiz. Bugün sosyalistler, harekete geçmediklerinde oligarşinin devleti revizyonuna seyirci kalınmış olacaktır ...
Bu bağlamda 1 Mayıs alanını da alana katılımın niteliğini de Türkiye’deki sol sosyalist hareketin ve emek örgütlerin bir yıl boyunca yaptıkları, yapamadıkları, kurdukları ve belki de yıktıkları belirl ...
AKP faşizmini yenilgiye uğratacak kuvvet halkın içinde aranacaksa ve diktatörlük inşasının engellenmesi kısa vadenin görevi ise çatışmasız bir aralık kalmamış demektir ...
1 2 3 4 5 7 27 / 63