1 2 3 8 9 / 65
Sosyalizmin ABC’sini bilmeli ki (Kapital okumamış olsa da olur), doğal olaylar neden felakete dönüşüyor anlayabilsin. Anlayabilsin ki kimi suçlayabileceğini, kimi koruyacağını bilsin. Bilsin ki yenide ...
Dönemin temel mücadele başlığının faşizme karşı mücadele olarak almayan yaklaşımların dönemin siyasal görevlerini kavrayabilmesi mümkün değildir. Zira faşizme karşı mücadele söz konusuysa, sosyalistle ...
Egemen sınıfların çeşitli iktidar seçeneklerinin toplumun geniş emekçi kesimlerinin özlemlerine verebileceği ikna edici bir yanıtı yoktur. Toplumda büyüyen demokrasi talebi, işçi sınıfının ve halkın e ...
Dönemin çatışmalarına işçi sınıfının ve ezilen halkların kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etmesini sağlayacak politik organizasyonunu oluşturma görevi sosyalistlerin omzundadır. İktidar bloğunun ...
Siyasal süreci istedikleri yönde ilerletebilmek, halkın desteğini de alabilmek için düzen içi siyasal aktörler güç birlikleri oluşturmaya mecbur kalırken sosyalistlerin bir güç birliği oluşturma zorun ...
Durum bu kadar açıkken muhalefetin (en başta CHP’nin) savunmasız sığınmacılara saldırıya yol açacak şekilde söylemler kurmasının tek mantığı olabilir: Korkunç ama evet! Yoksul sağcı kitlelerdeki "yanl ...
Aslanlar bir hileye başvurmaya karar vermişler. Öküzlere gidip, “Bizim aslında hepinizle bir sorunumuz yok, şu iri sarı öküz birçok arkadaşımızı öldürdü ve yaraladı, sadece onu verin sizi rahat bıraka ...
Faşist saldırganlığa karşı direniş ancak sosyalistler tarafından örgütlenebilir ve diğer antifaşist kesimlerin birliği de ancak sosyalistler tarafından sağlanabilir. Ciddi boyutta teşhir olmuş, iç çat ...
1994 yerel seçimlerinde SHP tüm Türkiye’de oy kaybetti, sadece “çöp grevi”nin yaşandığı İstanbul’da değil. 1994 seçimlerinde oy kaybının nedeni soldaki bölünme de değildi. 1994 yerel seçimlerindeki oy ...
1 2 3 8 9 / 65