Taşeron hizmet almak tüm dünyada yaygın olsa da, bu hizmeti çalışan bazında almak (gig model) yeni gelişen bir istihdam modeli. Sermayeyi iş kanunlarının işçilere verdiği haklardan kurtarmak isteyen n ...
Haber takibi için gittiğim yurtsuzlar eyleminin ertesi günü, İzmir Emniyeti elindeki fişleme dosyalarını güncellemediğinden olsa gerek ailemi arayarak yurt sorunum olup olmadığını sordu. Kendisini pol ...
İzmir depremi hem iktidar hem de muhalefet açısından bir prova unsuru haline geldi. Kontrolden çıkmayan bir krizde bile 3 gün alanda varlığı hissedilmeyen devlet, halkın dayanışmasının önüne geçerek k ...
Geleneksel çalışma biçimleri teknoloji ile yeni biçimlere evrilirken, işçinin payına hep güvencesizlik kalıyor. Ancak dünyada dönüşüm başladı. Sermaye girdabı içerisinde debelenmek yerine içinde bulun ...
Gün doğmadan yola çıkıp, battığında hala dönüş yolunda olan, trafikte saatlerini geçiren, patronların iş baskısına, mobbingine maruz kalan her ofis çalışanının aklının bir köşesinde duran serbest çalı ...
Sermaye esnek ve güvencesiz çalışma getiren evden/uzaktan çalışmaya var gücüyle sarıldı. Evden çalışmada işçileri neler bekliyor, emek örgütleri işyeri odaklı örgütlenmeleri çevrimiçi araçlara nasıl t ...
İktidarın “İstihdam yaratıyoruz” söylemleriyle desteklenen ve memleketin dört bir yanına açılan çağrı merkezlerinde çalışanlar, düşük ücretlere, güvencesizliğe ve geleceksizliğe karşı örgütleniyor, in ...
İstanbul’un ezilenleri Ortadoğu’nun ezilenleriyle yan yana yaşam mücadelesi veriyor. Yoksulluğu paylaşıyorlar, küçük çocukların polis tarafından katledilmesiyle en ağır acıları paylaşıyorlar ...
8 / 8