Ortaya çıkmış bu kapasitenin pasifize edilmesine, öfkenin “seçimler kaybedilecek” umutsuzluğuna kapılarak soğurulmasına müsaade etmeyecek, örgütlü bir seferberliğe ihtiyacımız var. Yani ortaya çıkan b ...
"En geniş halk kesimlerinin somut gereksinimleri doğrultusunda, zamlara ve hayat pahalılığına karşı mücadele ile faşist baskı ve zulme karşı mücadeleyi birleştirmek. Bu doğrultuda geniş kitlesel eylem ...
"Kitleleri, şimdikinden daha korkunç bir yoksulluk ve pahalılık bekliyor. Böylesi pervasız tedbirleri ancak faşist terör yöntemlerine güvenen bir hükümet alabilir" ...
Basit ekonomik talepli bir işçi eylemi içerisinde bütün işçilerin gözü önünde yaşananlar politik, toplumsal bütün ilişkileri ortaya seriyor ve yeniden değerlendirme olanaklarını çıkarıyor. Yani basit ...
İşçiler AKP'nin itibarını sarstığında iyi ama CHP'nin belediyesinde hak aradığında kötü. Sendika, partinin mitingine destek verdiğinde iyi ama işçinin hakkını aradığında kötü. Sosyalistler belediye se ...
Bugün güvencesizliğe de sarı sendika saltanatına da karşı çıkan en ufak ses, yarın bir örgüt olarak iktidarın karşısına dikilebilir. Ancak bu potansiyeli bugünün acil sorunlarına yanıt verebilecek şe ...
İşçisinden kamu emekçisine ve hekimine kadar farklı statülerde çalışan bütün sağlık emekçileri, salgın karşısında tedbirsizliklere, güvencesizleştirmeye ve adaletsizliğe karşı gösterdikleri refleksi, ...
İşçi sınıfı bu cenderenin içerisinde kaygılı ve korku içerisindeyken, amacını “teorik olarak” işçi sınıfının iktidarı hedefiyle tanımlayanlar ne yapacak? Uzaktan izleyerek ve bu sürecin geçmesini bekl ...
8 / 8