1 6 7 8 9 10 72 / 83
Bugün sinemadaki sansür karşısında sinemacıların ve festivallerin tutumu tartışılıyor. Ben de 1967-1971 yılları arasında yaşanmış bazı deneyimleri hatırlatmak istedim. Hisar Kısa Film Yarışması, Ro ...
Facebook’ta yoğun ve kapsamlı bir emek sömürüsü vardır. 7x24 saat sürekli çalışan 1 milyar ücretsiz emekçi vardır. Facebook örneği bugünün kapitalizminin yeni emek sömürüsü formlarını oluşturduğunun e ...
Sermayenin geleneksel medyadan çekilmesi durumunda sadece reklam üzerine kurulu gazete ve TV dünyası kime kalacaktır? ...
Anayasa komisyonu, yurttaşların tartışmalara katılması için Facebook’u kullandı. Twitter ile gelişmeler duyuruluyor, yurttaşların sorduğu sorulara yanıtlar veriliyordu. Toplantı kayıtları Youtube’da y ...
“İşgal et!” Hareketi’nde de görüleceği üzere ‘sosyal medya büyüsü’nün insanları sokağa çıkarabilecek bir anlatısı olmadığı zaman işlemediğini görüyoruz “Bir gün birisi bir Twitter mesajı gönder ...
Eylemciler Mısır’da olduğu gibi internet erişimi olmayanlara, sokaklara yönelmişler, geleneksel yüz yüze iletişim yöntemleri afiş vb yöntemleri kullanıyordu 2011 yılı Mayıs ve Haziran aylarında ...
“Bugün bizlerin, birilerinin iddia ettiği ‘yorum yapmak ve beğenmek’ten öte bir şey yapmayan kişiler olmadığımızı kanıtlayacağız. Biz yeryüzündeki GERÇEKLİĞİZ; haklarımızı talep ediyoruz ve gösteriye ...
Mısır'da, İspanya’da olanlar, Wall Street’i işgal et! ya da İzlanda Mutfak Devrimi Facebook ve Twitter Devrimi miydi? ...
Kim iddia edebilir ki bir filmin, bir şarkının ya da bir oyunun, içinde yaşadığımız dünyayı anlama ve anlamlandırma çabamız açısından gazetenin, TV'nin ve internetin sağladığı bilgiden daha az ön ...
1 6 7 8 9 10 72 / 83